Επικοινωνία

Η ομάδα Access2Markets είναι έτοιμη να σας βοηθήσει. Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία αν θέλετε να μας συμβουλευτείτε.

Μήπως οι απαντήσεις σας υπάρχουν ήδη;

 • Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον ιστότοπο, πώς λειτουργεί ή πού να βρείτε πληροφορίες, ανατρέξτε στις Παρουσιάσεις και στις Συχνές ερωτήσεις Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας το παρακάτω έντυπο «Επικοινωνήστε μαζί μας»
 • Αν αναζητάτε γενικές πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ, το Europe Direct θα απαντήσει στις ερωτήσεις σας.
 • Επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά; Επιλέξτε το παρακάτω έντυπο καταγγελίας «Πρόσβαση στην αγορά».
 • Επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία για μη συμμόρφωση προς το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ) ή το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ); Επιλέξτε το παρακάτω έντυπο καταγγελίας «Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη / Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων».
 • Learn how we deal with complaints

Τα δεδομένα που δηλώθηκαν σ΄αυτό το έντυπο χρησιμοποιούνται για την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μεταχείριση όλων των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τη δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

 1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
 2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
 3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
 4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
 5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
 6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
 7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
 8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
 9. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 10. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;