Μετάβαση στις Συχνές Ερωτήσεις
Τμήμα:
Απαιτήσεις για τα προϊόντα
Συχνές ερωτήσεις:

Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;

Για τρόφιμα ζωικής προέλευσης — ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις. Βλ. τον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

Για τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης — όχι απαραίτητα. Σε πολλές περιπτώσεις, η εξαγωγική επιχείρηση πρέπει απλώς να είναι γνωστή στον εισαγωγέα και να γίνεται αποδεκτή ως προμηθευτής τροφίμων στην ΕΕ.

Για τρόφιμα που περιέχουν φυτά ή φυτικά προϊόντα που καλύπτονται από τους φυτοϋγειονομικούς κανόνες της ΕΕ — όχι, αλλά οι εξαγωγείς πρέπει να λαμβάνουν φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις εθνικές αρχές της χώρας τους.

 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις