Εμπορικές συμφωνίες

Επί του παρόντος, η ΕΕ διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό δίκτυο στον κόσμο, με περισσότερες από 40 μεμονωμένες συμφωνίες με χώρες και περιφέρειες. Οι συμφωνίες αυτές διευκολύνουν το εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ και των εξωτερικών εταίρων της.

Νέες συμφωνίες εξακολουθούν να προστίθενται στον κατάλογο και οι παλαιότερες συμφωνίες επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται οι διαπραγματεύσεις με τις χώρες εταίρους.

Κατάργηση των δασμών

Ορισμένες από τις συμφωνίες επικεντρώνονται κυρίως στην κατάργηση των δασμών

  • Συμφωνίες σύνδεσης με οκτώ μεσογειακές χώρες (Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, Παλαιστινιακά Κατεχόμενα Εδάφη και Τυνησία)
  • Συμφωνίες με το Μεξικό και τη Χιλή
  • Συμφωνίες οικονομικού χώρου με την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία
  • Τελωνειακές Ενώσεις με την Τουρκία, την Ανδόρα και τον Άγιο Μαρίνο
  • Συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης με έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία) που περιέχουν πρόσθετες διατάξεις για την προετοιμασία της σταδιακής ένταξής τους στην αγορά της ΕΕ
  • Συμφωνίες με την Ελβετία και τις Νήσους Φερόε

Πληρέστερη πρόσβαση στην αγορά

Άλλες περιλαμβάνουν πολύ ευρύτερες δεσμεύσεις για το άνοιγμα του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και για τις επενδύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, τον ανταγωνισμό, τις επιδοτήσεις και τα ρυθμιστικά ζητήματα.

Οι συμφωνίες αυτές αποσκοπούν στη διαμόρφωση ισχυρότερων εμπορικών καθεστώτων βάσει κανόνων και αξιών με τις σχετικές χώρες-εμπορικούς εταίρους και περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη.

Οι πιο πρόσφατες περιλαμβάνουν επίσης ειδικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες οικονομίες και κοινωνίες, όπως η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Ιαπωνία, η οποία περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και ειδικές διατάξεις για τις υπηρεσίες πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Προσέγγιση των νομοθεσιών

Ένα συγκεκριμένο είδος συμφωνιών επικεντρώνεται στην ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ της ΕΕ και των γειτόνων της, φέρνοντας τα ρυθμιστικά τους πλαίσια πιο κοντά στο δίκαιο της ΕΕ, ιδίως σε τομείς που συνδέονται με το εμπόριο. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για τις συμφωνίες με

Ανάπτυξη

Ένας άλλος ειδικός τύπος συμφωνιών έχει ρητό αναπτυξιακό στόχο. Πρόκειται για ασύμμετρες εμπορικές συμφωνίες, στο πλαίσιο των οποίων τα κράτη ΑΚΕ ελευθερώνουν περίπου το 80 % των εμπορικών συναλλαγών σε βάθος χρόνου 15-20 ετών, ενώ η ΕΕ χορηγεί πρόσβαση χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις ήδη από την πρώτη ημέρα ισχύος των εν λόγω συμφωνιών.

Προς το παρόν, οι περισσότερες συμφωνίες αυτού του είδους καλύπτουν το εμπόριο αγαθών και την αναπτυξιακή συνεργασία. Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με την Καραϊβική περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με τις υπηρεσίες, τις επενδύσεις και άλλα συναφή με το εμπόριο θέματα.

Στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών, η ΕΕ παρέχει σημαντική βοήθεια σχετικά με το εμπόριο για τη στήριξη των χωρών εταίρων στην εφαρμογή των συμφωνιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών και την κατασκευή οικονομικών υποδομών. Οι ενδιαφερόμενες χώρες ανήκουν στις περιοχές της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις