Μετάβαση στις Συχνές Ερωτήσεις
Τμήμα:
Εισαγωγικοί δασμοί
Συχνές ερωτήσεις:

Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%

Όχι, η πύλη Access2Αγορών δεν παράγει τους δασμολογικούς συντελεστές για ένα συγκεκριμένο προϊόν και μια συγκεκριμένη αγορά.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις