Εναρμονισμένο σύστημα

Η ονοματολογία του Εναρμονισμένου Συστήματος, του ΕΣ, σας επιτρέπει να προσδιορίσετε με ακρίβεια το προϊόν σας και να ελέγξετε ποιες δασμολογικές κλάσεις και κανόνες εφαρμόζονται. Αποτελεί λογική δομή για την κατάταξη των εμπορευμάτων, η οποία χρησιμοποιείται ομοιόμορφα από τις τελωνειακές αρχές σε όλο τον κόσμο.

Το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων (ΕΣ), το οποίο αναφέρεται συνήθως ως εναρμονισμένο σύστημα, είναι ένα διεθνές σύστημα για την κατάταξη των εμπορευμάτων που έχει αναπτύξει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (ΠΟΤ). Πρόκειται για ένα ευρύ σύστημα ταξινόμησης περίπου 5,000 εξαψήφιων κατηγοριών προϊόντων που οργανώνεται σε ιεραρχική δομή από

 • τμήματα
 • κεφάλαια (2 ψηφία)
 • τίτλοι (4 ψηφία)
 • υποκατηγορίες (6 ψηφία)

και υποστηρίζεται από κανόνες εφαρμογής και επεξηγηματικές σημειώσεις.     

Επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς, στους τελωνειακούς υπαλλήλους και στους νομοθέτες οποιασδήποτε χώρας να ταυτοποιούν το ίδιο προϊόν μέσω αριθμητικού κωδικού.

Οι χώρες χρησιμοποιούν το σύστημα του ΕΣ ως βάση για τους τελωνειακούς δασμούς και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Υποδιαιρούν περαιτέρω τις εξαψήφιες κατηγορίες προϊόντων του ΕΣ σε οκτώ ή περισσότερες δασμολογικές κλάσεις για μεγαλύτερη εξειδίκευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί οκταψήφιους κωδικούς.

Πώς διαρθρώνεται η ονοματολογία του ΕΣ;

 • 21 μεγάλα τμήματα
  • 97 κεφάλαια (2 ψηφία) 
   • τίτλοι (4ψήφιος κωδικός) 
    • υποκατηγορίες (6ψήφιος κωδικός) 
     • 5,000 ομάδες εμπορευμάτων

Παράδειγμα ταξινόμησης προϊόντων

 • ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΡΙΖΕΣ και ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ
   • κλάση: 0705 μαρούλια (lactucasativa) και ραδίκια (cichorium spp.), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
    • μαρούλι
     • υποτομέας 070511: μαρούλια (στρογγυλά μαρούλια)
     • υποτομέας 070519: άλλα
    • ραδίκια
     • υποτομέας 070521: ραδίκια witloof (Chicorium intybus var. foliosum)
     • υποτομέας 070529: άλλα

Σημειώσεις σχετικά με την ονοματολογία του ΕΣ

 • σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου έχουν την ίδια ερμηνεία για τους κωδικούς ΕΣ
 • το σύστημα χρησιμοποιείται από περισσότερες από 200 χώρες και οικονομίες ως βάση για τους τελωνειακούς δασμούς τους και για τη συλλογή στατιστικών για το διεθνές εμπόριο — πάνω από το 98 % των εμπορευμάτων στο διεθνές εμπόριο ταξινομείται σύμφωνα με το ΕΣ
 • Οι κωδικοί ΕΣ επικαιροποιούνται συνεχώς ώστε να αντικατοπτρίζουν τις τεχνολογικές αλλαγές και την εμφάνιση νέων προϊόντων — η πιο πρόσφατη τροποποίηση τέθηκε σε ισχύ το 2022 και, ως εκ τούτου, η τρέχουσα έκδοση ονομάζεται ονοματολογία ΕΣ έκδοση 2022.
 • στην πράξη, ωστόσο, ορισμένες χώρες ενδέχεται να προσαρμόζουν τις διαδικασίες και τη νομοθεσία τους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές — αυτό ενίοτε οδηγεί σε προσωρινές ασυνέπειες.
 • η Συνδυασμένη Ονοματολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι το οκταψήφιο σύστημα κωδικοποίησης της ΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει τους κωδικούς ΕΣ με περαιτέρω υποδιαιρέσεις της ΕΕ και νομικές σημειώσεις που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για την αντιμετώπιση των αναγκών της ΕΕ.

Περισσότερα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις