Εναρμονισμένο σύστημα

Το εναρμονισμένο σύστημα, το ΕΣ, η ονοματολογία επιτρέπει να προσδιορίζετε επακριβώς το προϊόν σας και να ελέγχετε ποιες δασμολογικές κλάσεις και κανόνες ισχύουν. Πρόκειται για μια λογική δομή για την κατάταξη των εμπορευμάτων, που χρησιμοποιούνται ομοιόμορφα από τις τελωνειακές αρχές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων (ΕΣ), το οποίο αναφέρεται συνήθως ως το εναρμονισμένο σύστημα, είναι ένα διεθνές σύστημα για την ταξινόμηση των εμπορευμάτων που έχει αναπτύξει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (ΠΟΤ). Είναι ένα ευρύ σύστημα ταξινόμησης περίπου 5,000 εξαψήφιων κατηγοριών προϊόντων που οργανώνονται σε ιεραρχική δομή μέσω

 • τμήματα
 • κεφάλαια (2 ψηφία)
 • επικεφαλίδες (4 ψηφία)
 • υποκεφαλίδες (6 ψηφία)

και να υποστηριχθεί από τους κανόνες εφαρμογής και τις επεξηγηματικές σημειώσεις.     

Επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς, στους τελωνειακούς υπαλλήλους και στους νομοθέτες από οποιαδήποτε χώρα να ταυτοποιήσουν το ίδιο προϊόν μέσω ενός αριθμητικού κωδικού.

Οι χώρες χρησιμοποιούν το σύστημα του ΕΣ ως βάση για τους τελωνειακούς δασμούς και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Υποδιαιρούν περαιτέρω τις εξαψήφιες κατηγορίες του ΕΣ σε οκτώ ή περισσότερες δασμολογικές κλάσεις για μεγαλύτερη εξειδίκευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί οκταψήφιους κωδικούς.

Πώς είναι δομημένη η ονοματολογία του ΕΣ;

 • 21 μεγάλα τμήματα
  • 97 κεφάλαια (2 ψηφία)
   • επικεφαλίδες (4ψήφιος κωδικός)
    • υποκεφαλίδες (6ψήφιος κωδικός)
     • 5,000 ομάδες εμπορευμάτων

Παράδειγμα ταξινόμησης προϊόντων

 • ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΒΡΩΣΙΜΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ και ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΡΙΖΕΣ και ΚΟΝΔΥΛΟΙ
   • τομέας: 0705 μαρούλια (Lactofcasativa) και κιχώριο (cichorum spp.), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
    • μαρούλια
     • υποτομέας 070511: μαρούλια (στρογγυλά μαρούλια)
     • υποτομέας 070519: άλλα
    • κιχώριο
     • υποτομέας 070521: ραδίκια Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)
     • υποτομέας 070529: άλλα

Σημειώσεις για την ονοματολογία του ΕΣ

 • σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου ερμηνεύουν την ίδια ερμηνεία για τους κωδικούς ΕΣ
 • το σύστημα χρησιμοποιείται από περισσότερες από 200 χώρες και οικονομίες ως βάση για τους τελωνειακούς δασμούς τους και για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για το διεθνές εμπόριο — άνω του 98 % των εμπορευμάτων στο διεθνές εμπόριο ταξινομείται σύμφωνα με το ΕΣ
 • Οι κωδικοί ΕΣ ενημερώνονται συνεχώς ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στην τεχνολογία και την εμφάνιση νέων προϊόντων — η τελευταία τροποποίηση τέθηκε σε ισχύ το 2017 και, ως εκ τούτου, η τρέχουσα έκδοση ονομάζεται ονοματολογία του ΕΣ 2017 έκδοση της ονοματολογίας του ΕΣ.
 • στην πράξη, ωστόσο, ορισμένες χώρες θα μπορούσαν να προσαρμόσουν τις διαδικασίες και τη νομοθεσία τους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές — αυτό ενίοτε οδηγεί σε προσωρινές ασυνέπειες
 • η συνδυασμένη ονοματολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι το οκταψήφιος κωδικός του συστήματος κωδικοποίησης της ΕΕ, που περιλαμβάνει τους κωδικούς ΕΣ με περαιτέρω υποδιαιρέσεις και νομικά σημειώματα της ΕΕ που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την αντιμετώπιση των αναγκών της ΕΕ.

Περισσότερα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις