Version: 1.0.20.21 (2020-10-12 14:45)

Η ενιαία αγορά της ΕΕ

Στην ενιαία αγορά της ΕΕ — ορισμένες φορές αποκαλείται εσωτερική αγορά — τα άτομα, τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα χρήματα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα.Η αμοιβαία αναγνώριση εγγυάται ότι κάθε προϊόν που πωλείται νόμιμα σε μία χώρα της ΕΕ μπορεί να πωλείται σε όλους τους άλλους. Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να σπουδάζουν, να ζουν, να κάνουν αγορές, να εργάζονται και να συνταξιοδοτούνται σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, καθώς και να απολαμβάνουν προϊόντα απ’ όλη την Ευρώπη.

Παροχές

Οι επιχειρήσεις της ΕΕ επωφελούνται από

 • μια «εγχώρια αγορά» άνω των 450 εκατομμυρίων καταναλωτών για τα προϊόντα τους
 • ευκολότερη πρόσβαση σε ευρύ φάσμα προμηθευτών
 • χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος
 • περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες

Οι πολίτες της ΕΕ επωφελούνται από

 • χαμηλότερες τιμές
 • περισσότερη καινοτομία και ταχύτερη τεχνολογική ανάπτυξη
 • υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Νομοθεσία

Η νομοθεσία για την ενιαία αγορά αγαθών έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πληρούν υψηλές απαιτήσεις για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και ότι τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται στην ΕΕ μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς φραγμούς στο εμπόριο, με διατήρηση του διοικητικού φόρτου στο ελάχιστο.

Βασικά στοιχεία

Η εσωτερική αγορά αγαθών έχει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

 • Ασφάλεια — προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να πληρούν υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια και το περιβάλλον
 • Πρότυπα — τα πρότυπα καθορίζουν τις τεχνικές απαιτήσεις ή τις απαιτήσεις ποιότητας για τα προϊόντα, τις διαδικασίες παραγωγής, τις υπηρεσίες ή τις μεθόδους δοκιμών. Η τυποποίηση είναι ένα εργαλείο για τη βιομηχανία ώστε να διασφαλίζονται οι επιδόσεις, η ασφάλεια και η διαλειτουργικότητα των προϊόντων. Περισσότερα για την ευρωπαϊκή τυποποίηση
 • Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — πρέπει να διενεργείται διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης προτού ένα προϊόν διατεθεί στην αγορά της ΕΕ. Ένας κατασκευαστής μπορεί να διαθέσει ένα προϊόν στην αγορά της ΕΕ μόνον εφόσον πληροί όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις. Περισσότερα για τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης
 • Διαπίστευση — η διαπίστευση είναι το τελευταίο επίπεδο δημόσιου ελέγχου στο ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχουν την τεχνική ικανότητα να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Περισσότερα για τη διαπίστευση.
 • Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί — ένας κοινοποιημένος οργανισμός είναι οργανισμός που έχει οριστεί από χώρα της ΕΕ για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ορισμένων προϊόντων πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Περισσότερα για τους κοινοποιημένους οργανισμούς
 • Η εποπτεία της αγοράς — η εποπτεία της αγοράς διασφαλίζει ότι τα μη εδώδιμα προϊόντα στην αγορά της ΕΕ δεν θέτουν σε κίνδυνο τους καταναλωτές και το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης και ότι προστατεύονται άλλα δημόσια συμφέροντα — όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη στο εμπόριο-. Περισσότερα για την εποπτεία της αγοράς
 • Το ICSMS — το σύστημα πληροφοριών και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς (ICSMS) είναι μια πλατφόρμα ΤΠ για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων εποπτείας της αγοράς στις χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ. Περισσότερα για το ICSMS.
 • Η σήμανση CE — η σήμανση «CE» σημαίνει ότι ένα προϊόν που πωλείται στην ΕΕ πληροί όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις για την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Περισσότερα για τη σήμανση CE
 • Νόμιμη μετρολογία — εφαρμογή των νομικών απαιτήσεων στις μετρήσεις και τα όργανα μέτρησης. Η νομοθεσία της ΕΕ για τη νόμιμη μετρολογία αποτελεί έναν από τους πυλώνες της ενιαίας αγοράς για τα προϊόντα. Οι απαιτήσεις της ΕΕ αποσκοπούν στην προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας, στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, στη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και στην προώθηση του δίκαιου εμπορίου. Περισσότερα για τη νόμιμη μετρολογία
 • Τα κράτη μέλη της ΕΕ ελέγχουν τα προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός της επικράτειας της ΕΕ.
 • Νέο νομοθετικό πλαίσιο — για τη βελτίωση της εσωτερικής αγοράς αγαθών και την ενίσχυση των προϋποθέσεων για τη διάθεση ευρέος φάσματος προϊόντων στην αγορά της ΕΕ, εγκρίθηκε το 2008 ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο. Περισσότερα για το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Ελεύθερη κυκλοφορία

Πολλά προϊόντα στην αγορά της ΕΕ υπόκεινται σε εναρμονισμένους κανόνες που προστατεύουν τους καταναλωτές, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Οι εναρμονισμένοι κανόνες αποκλείουν την έγκριση ενδεχομένως διαφορετικών εθνικών κανόνων και τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων εντός της ΕΕ. Ωστόσο, ορισμένοι τομείς εξακολουθούν να διέπονται από τις εθνικές διατάξεις. Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων διασφαλίζει ότι οι διατάξεις αυτές δεν δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς στο εμπόριο. 

Εναρμονισμένοι τομείς

Οι εναρμονισμένοι τομείς υπόκεινται σε κοινούς κανόνες σε ολόκληρη την ΕΕ. Παρέχουν ένα σαφές και προβλέψιμο νομικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις. Εάν οι κατασκευαστές ακολουθούν αυτούς τους κανόνες, τα προϊόντα τους μπορούν να πωλούνται ελεύθερα στην αγορά

 • Στην πλειονότητα των τομέων (π.χ. ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός, μηχανήματα, ανελκυστήρες και ιατροτεχνολογικά προϊόντα), η νομοθεσία της ΕΕ περιορίζεται στις βασικές απαιτήσεις για την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, προκειμένου να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις, οι κατασκευαστές μπορούν να χρησιμοποιούν προαιρετικά πρότυπα ή άλλες τεχνικές προδιαγραφές.
 • Σε άλλους τομείς (π.χ. αυτοκίνητα καιχημικά προϊόντα), η νομοθεσία προβλέπει λεπτομερείς απαιτήσεις που υποχρεώνουν ορισμένους τύπους προϊόντων να έχουν τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές.
 • Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος διαχειρίζεται την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που προβλέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Μη εναρμονισμένοι τομείς

Οι μη εναρμονισμένοι τομείς δεν υπόκεινται σε κοινούς κανόνες της ΕΕ και ενδέχεται να καλύπτονται από εθνικούς κανόνες. Οι τομείς αυτοί θα πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται από τις διατάξεις της Συνθήκης που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων σύμφωνα με τα άρθρα. 34-36 ΣΛΕΕ. Οι εθνικοί κανόνες για τα εν λόγω προϊόντα υπόκεινται σε διαδικασία κοινοποίησης, η οποία διασφαλίζει ότι δεν δημιουργούν αδικαιολόγητα εμπόδια στο εμπόριο.

Για την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στους μη εναρμονισμένους τομείς, την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, τη διαδικασία κοινοποίησης 2015/1535 και την εφαρμογή των άρθρων. 34-36 της ΣΛΕΕ είναι ουσιαστικής σημασίας.

Brexit — ανακοίνωση σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Γρήγορες συνδέσεις