Εμπορικό καθεστώς και γενική ασφάλεια των προϊόντων

Η σελίδα αυτή χρησιμεύει ως έγγραφο αναφοράς μόνο για τις απαιτήσεις προϊόντων σε επίπεδο ΕΕ. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες απαιτήσεις ανάλογα με τη χώρα προορισμού της ΕΕ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός».

Σημειωτέον ότι στη σελίδα αυτή παρέχεται γενική περιγραφή κάθε τίτλου σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά.

Εμπορικό καθεστώς — άδειες εισαγωγής και έγγραφα

Αυτή η ομάδα απαιτήσεων ισχύει για διάφορες οικογένειες προϊόντων, ιδίως τομείς, για τα οποία απαιτούνται ειδικά έγγραφα για τον εκτελωνισμό.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟ@@

Οι εισαγωγές επιλεγμένων προϊόντων υπόκεινται στην προηγούμενη έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής («πιστοποιητικό εισαγωγής») από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισαγωγής.

 

Απαιτήσεις εισαγωγής πυροβόλων όπλων και πολεμικού υλικού

Τα πυροβόλα όπλα και το πολεμικό υλικό δεν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας στην εν λόγω βάση δεδομένων.

 

Γενική ασφάλεια των προϊόντων

Γενική ασφάλεια των προϊόντων

Αυτό περιλαμβάνει γενικές απαιτήσεις ασφάλειας, υγείας και προστασίας των καταναλωτών για προϊόντα που δεν καλύπτονται από ειδικότερες απαιτήσεις ασφάλειας σε άλλα σημεία του ιστοτόπου του Helpdesk.

 
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις