ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ και ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η σελίδα αυτή χρησιμεύει ως έγγραφο αναφοράς μόνο για τις απαιτήσεις προϊόντων σε επίπεδο ΕΕ. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες απαιτήσεις ανάλογα με τη χώρα προορισμού της ΕΕ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον βοηθό μου για το εμπόριο.

Σημειωτέον ότι στη σελίδα αυτή παρέχεται γενική περιγραφή κάθε τίτλου σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ και ΕΓΓΡΑΦΑ

Αυτή η ομάδα απαιτήσεων ισχύει για πολλές οικογένειες προϊόντων, σε συγκεκριμένους τομείς, για τις οποίες απαιτούνται ειδικά έγγραφα για τον εκτελωνισμό.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι εισαγωγές επιλεγμένων προϊόντων υπόκεινται στην προηγούμενη έκδοση άδειας εισαγωγής (πιστοποιητικού εισαγωγής) από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισαγωγής.

 

Απαιτήσεις εισαγωγής πυροβόλων όπλων και πολεμικού υλικού

Τα πυροβόλα όπλα και το πολεμικό υλικό δεν αντιμετωπίζονται ειδικά στην εν λόγω βάση δεδομένων.

 

Γενική ασφάλεια των προϊόντων

Γενική ασφάλεια των προϊόντων

Αυτό περιλαμβάνει γενικές απαιτήσεις ασφάλειας, υγείας και προστασίας των καταναλωτών για προϊόντα που δεν καλύπτονται από ειδικότερες απαιτήσεις ασφάλειας σε άλλα σημεία του δικτυακού τόπου του γραφείου υποστήριξης.

 
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις