Хармонизирана система

Номенклатурата на Хармонизираната система (ХС) ви позволява да идентифицирате точно вашия продукт и да проверите какви тарифни линии и правила се прилагат. Това е логична структура за класиране на стоките, използвана по еднакъв начин от митническите органи по света.

Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (ХС), обикновено наричана Хармонизираната система, е международна система за класиране на стоките, разработена от Световната митническа организация (СМО). Това е широка система за класификация от около 5,000 шестцифрени категории продукти, организирани в йерархична структура чрез:

 • секции
 • глави (2 цифри)
 • заглавия (4 цифри)
 • подзаглавия (6 цифри)

и подкрепени от правила за прилагане и обяснителни бележки.     

Тя позволява на икономическите оператори, митническите служители и законодателите от всяка държава да идентифицират един и същ продукт чрез цифров код.

Държавите използват системата на ХС като основа за митническите тарифи и събирането на статистически данни. Освен това те разделят шестцифрените категории продукти по ХС на осем или повече тарифни позиции за по-голяма специфичност. Европейският съюз използва осемцифрени кодове.

Как е структурирана номенклатурата на ХС?

 • 21 основни раздела
  • 97 глави (2 цифри) 
   • рубрики (4-цифрен код) 
    • подрубрики (6-цифрен код) 
     • 5,000 групи стоки

Пример за класификация на продукта

 • раздел II Продукти от растителен произход
  • глава 07 зеленчуци, годни за консумация, корени и грудки
   • раздел: 0705 марули (lactucasativa) и цикория (cichorium spp.), пресни или охладени
    • салати
     • подфункция 070511: топ салата
     • подфункция 070519: други
    • цикория
     • подфункция 070521: цикория витлуф (Chicorium intybus var. foliosum)
     • подфункция 070529: други

Бележки към номенклатурата на ХС

 • почти всички държави в света споделят едно и също тълкуване за кодовете по ХС
 • системата се използва от повече от 200 държави и икономики като основа за техните митнически тарифи и за събиране на статистически данни за международната търговия — над 98 % от стоките в международната търговия се класифицират по ХС.
 • Кодовете по ХС се актуализират постоянно, за да отразяват промените в технологиите и появата на нови продукти — последното изменение влезе в сила през 2022 г., поради което настоящата версия се нарича издание на номенклатурата на ХС от 2022 г.
 • на практика обаче някои държави могат да адаптират своите процедури и законодателство по различно време — това понякога води до временни несъответствия.
 • Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (ЕС) е осемцифрената система на ЕС за кодиране, включваща кодовете по ХС с допълнителни подразделения на ЕС и правни бележки, специално създадени с цел да се отговори на нуждите на ЕС.

Прочетете повече

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки