Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Към страницата с често задавани въпроси
Раздел:
Вътрешно данъчно облагане
Често задавани въпроси:

Прилагат ли се акцизите на равнище ЕС или на национално равнище?

Акцизите се прилагат на национално равнище и се изплащат при освобождаване за потребление. Ако продуктът се внася в страна от ЕС, но се транспортира до друга страна от ЕС, акцизът се дължи в страната от ЕС, където стоките в крайна сметка ще бъдат консумирани или употребени.

Share this page:

Бързи връзки