Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Към страницата с често задавани въпроси
Раздел:
Вътрешно данъчно облагане
Често задавани въпроси:

Прилагат ли се акцизите на равнище ЕС или на национално равнище?

Акцизите се прилагат на национално равнище и се изплащат при освобождаване за потребление. Ако продуктът се внася в страна от ЕС, но се транспортира до друга страна от ЕС, акцизът се дължи в страната от ЕС, където стоките в крайна сметка ще бъдат консумирани или употребени.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки