Обвързваща информация за произхода

Ако не сте сигурни за произхода на вашите стоки или просто искате правна сигурност, можете да подадете заявление за обвързваща информация за произхода.

Обвързващата информация за произхода (ОИП) се отнася до писмено решение, с което се удостоверява произходът на вашите стоки, и то е обвързващо в Европейския съюз.

Решенията ОИП са задължителни за титуляря и за митническите органи на ЕС. Информацията обикновено е валидна за срок от три години от датата на издаване.

Как и къде да се подаде заявление за решение ОИП?

Заявленията следва да се подават в писмен вид до компетентните органи в държавата от ЕС, в която е установено дружеството или в която възнамерява да използва ОИП. Трябва да се уверите, че описанието на стоките в обвързващата информация за произход е идентично със стоките, които изнасяте или внасяте.

Органите разполагат с 120 дни от датата, на която са регистрирали Вашето заявление, за да вземат решение.

Имайте предвид, че наличието на обвързваща информация за произход не ви освобождава от изискването за представяне на доказателство за произход.

Повече информация

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки