Политика относно авторското право

Страницата с резултати в раздел „Услуги и инвестиции“ съдържа информация от различни източници. Вижте по-долу списъка на държавите и носителите на авторските права.

За всяко използване или възпроизвеждане на съдържание, което не е собственост на ЕС, може да се наложи да поискате разрешение директно от носителите на правата. Моля, вижте съответните правила и условия за източниците по-долу.

Canada

Източник Правила и условия Допълнителна информация
Barreau du Quebec Information use conditions
Government of Canada Terms of use
International Bar Association Terms and Conditions IBA's Global Cross Border Legal Services Report is reproduced by kind permission of the International Bar Association, London, UK, and is available at: https://www.ibanet.org/BIC-ITLS-Committee. © International Bar Association.
Law Society of Ontario Terms and conditions
Law Society of Saskatchewan Terms of use
National Committee on Accreditation Terms of use
The Law Society of British Columbia Terms of use
The Law Society of Manitoba Terms of use The Law Society of Manitoba is not responsible for any modifications, summaries, and translations prepared by the European Commission

United Kingdom

Източник Правила и условия Допълнителна информация
Bar Standards Board Terms and conditions
Finacial Reporting Council Website Terms of Use (including Disclaimer and Copyright) Reproduced with the kind permission of the FRC and not for further replication or publication.
International Federation of Accountants Terms of use
Law Society of Northern Ireland Terms and conditions
Law Society of Scotland Terms and conditions
Solicitors Regulation Authority Information publication policy
The Faculty of Advocates Legal notices
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales Legal notice and terms of use
UK Government Open Government Licence v3.0 Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0

Политиката на Комисията за повторна употреба се прилага в съответствие с Решение на Комисията от 12 декември 2011 г. относно повторната употреба на документи на Комисията. Освен ако е посочено друго (напр. в отделна бележка за авторските права), притежаваното от ЕС съдържание на този уебсайт е лицензирано съгласно международен лиценз Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Това означава, че повторното използване е разрешено, при условие че се посочат източникът и извършените промени. Софтуерни продукти или документи, обхванати от правата върху индустриалната собственост, като патенти, търговски марки, регистрирани дизайни, фирмени символи и наименования, са изключени от политиката на Комисията за повторна употреба и не ви се предоставя право за тяхното използване.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки

Често задавани въпроси