Стоки, изцяло получени

За да се определи произходът на вашия продукт, в правилата за произход се прави разграничение между стоки, които са изцяло получени, и стоки, преобразувани в достатъчна степен в държавата износител.

Стоки, които са били изцяло получени в страната износител, са стоки, които са произведени/преработени единствено в ЕС и/или държава партньор, без да са вложени материали от друга държава.

Това включва и растения, минерали или живи животни, наред с други продукти.

За тези продукти се разбира, че:

 • зеленчуците са с произход от държава, в която са били събрани там
 • животните произхождат от държава, в която са родени и са отгледани там
 • полезните изкопаеми са с произход от държава, в която са били извлечени там

По отношение на рибните продукти в правилата на ЕС за произход се прави разграничение между:

 • риба, уловена в териториалните води на търговски партньор — тези риби се считат за продукти с произход без допълнителни условия
 • риба, уловена извън териториалните води на държавата партньор — тези риби се считат с произход само ако са уловени от кораб
  • под флага на ЕС и/или страната партньор
  • регистрирани в ЕС или в страната партньор
  • собственост на гражданин на ЕС или на партньорската държава, или на дружество с основно място на стопанска дейност, и поне 50 % собственост на граждани на ЕС и/или търговски партньори
  • в някои случаи се изисква също така най-малко 50 % от екипажа да са също граждани на ЕС и или на държавата партньорка по занятие.

За пълния текст вж. приложението за правилата за произход към всяко преференциално споразумение.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки