Източници и авторски права

Страницата с резултатите съдържа информация от множество източници. Вж. по-долу списък на разделите на страницата с резултатите и съответния им източник.

Заседание на секцията Описание Източник Опресняване на записването
Тарифи Прилагани мита (за държави извън ЕС) Мендел * Всяка държава се актуализира поне веднъж на всеки 3 месеца
Тарифи Тарифи на ЕС ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, база данни ТАРИК Актуализиране всеки ден
Тарифи Премахване на митата ГД „Търговия“ При влизането в сила на нови споразумения
Тарифи Географски указания ГД „Търговия“ При влизането в сила на нови споразумения
Тарифи Мерки за търговска защита ГД „Търговия“ Когато се прилага нова мярка
Правилата за произход Специфични за продуктите правила за произход ГД „Търговия“ При влизането в сила на нови споразумения
Данъци Данъци и допълнителни мита (за държави извън ЕС) Мендел * Всяка държава се актуализира поне веднъж на всеки 3 месеца
Данъци Вътрешни данъци (за държавите — членки на ЕС) TARIC SA Всяка държава се актуализира на всеки 3 месеца
Процедури и формалности Формалности за внос (за държави извън ЕС) Мендел * Всяка държава се актуализира поне веднъж на всеки 3 месеца
Изисквания за внос Изисквания за внос (за държавите — членки на ЕС) TARIC SA Всяка държава се актуализира на всеки 3 месеца
Ръководства Ръководства за експортиране ГД „Търговия „, ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ Постоянно наблюдавано, за да се провери актуалността на информацията
Пречки пред търговията Пречки пред търговията в държави извън ЕС ГД „Търговия“ Когато дадена бариера се актуализира или създава
Статистика за търговските потоци Статистика, свързана с продуктите Евростат (база данни Comext) Всеки месец

* Информацията в раздела за митата, данъците или процедурите и формалностите не може да се използва за препродажба (или предоставяне на консултантски услуги), преразпределение, изграждане на бази данни, съхранение или за каквато и да е цел, различна от референтната употреба, от потребител от Европейския съюз, който се намира лично в една от държавите — членки на Европейския съюз, Албания, Босна и Херцеговина, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Тюркие и Украйна в подкрепа на собствените международни бизнес процеси на потребителя. Всяка друга употреба е забранена, освен ако не е изрично одобрена в писмена форма от собственика на данните: Авторски права: Mendel Verlag GmbH -Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Германия, електронна поща: A2M@mendel-verlag.de

Ако компютърът, на който работи вашият браузър, не е пряко свързан с интернет в Европейския съюз чрез доставчик на интернет услуги, който се намира в държава — членка на Европейския съюз, и е установен в държава — членка на Европейския съюз (или Албания, Босна и Херцеговина, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Тюркие и Украйна), тогава ви се забранява да разглеждате тези данни за каквато и да е цел.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки