Източници и авторски права

Страницата с резултатите съдържа информация от множество източници. Вж. по-долу списък на разделите на страницата с резултатите и съответния им източник.

Секция Обяснение Източник Опресняване на записването
Тарифи Прилагани тарифи (за държави извън ЕС) Мендел * Най-малко на всеки 3 месеца се прави актуализация на всяка държава
Тарифи Тарифи на ЕС ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, база данни ТАРИК Актуализира се всеки ден
Тарифи Премахване на митата ГД „Търговия“ При влизане в сила на нови споразумения
Тарифи Географски указания ГД „Търговия“ При влизане в сила на нови споразумения
Тарифи Мерки за търговска защита ГД „Търговия“ Когато се прилага нова мярка
Правила за произход Специфични за отделните продукти правила за произход ГД „Търговия“ При влизане в сила на нови споразумения
Данъци Данъци и допълнителни мита (за държави извън ЕС) Мендел * Най-малко на всеки 3 месеца се прави актуализация на всяка държава
Данъци Вътрешни данъци (за държавите — членки на ЕС) TARIC SA На всеки 3 месеца се прави актуализация на всяка държава
Процедури и формалности Формалности за внос (за държави извън ЕС) Мендел * Най-малко на всеки 3 месеца се прави актуализация на всяка държава
Изисквания за внос Изисквания за внос (за държавите — членки на ЕС) TARIC SA На всеки 3 месеца се прави актуализация на всяка държава
Ръководства Ръководства за експортиране ГД „Търговия“, ГД Sante Постоянно наблюдаван, за да се провери дали информацията е актуална
Пречки пред търговията Пречки пред търговията в държави извън ЕС ГД „Търговия“ При актуализиране или създаване на бариера
Статистика за търговските потоци Статистика, свързана с продуктите Евростат (база данни Comext) Всеки месец

* Информацията в секция „Тарифи „, секция „Данъци„или раздел „Процедури и формалности“ не може да се използва за препродажба (или за предоставяне на консултантски услуги), преразпределение, изграждане на бази данни, съхранение или за цели, различни от използването за справка от потребител от Европейския съюз, който се намира лично в една от държавите — членки на Европейския съюз, Албания, Босна и Херцеговина, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Турция и Украйна, в подкрепа на собствените международни бизнес процеси на потребителя. Всяка друга употреба е забранена, освен ако не е изрично одобрена в писмена форма от собственика на данните: Авторски права: Mendel Verlag GmbH ĊCo. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Германия, електронна поща: A2M@mendel-verlag.de

Ако компютърът, на който вашият браузър работи, не е пряко свързан с интернет в Европейския съюз чрез доставчик на интернет услуги, намиращ се в държава — членка на Европейския съюз, и е регистриран в държава — членка на Европейския съюз (или Албания, Босна и Херцеговина, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Турция и Украйна), тогава ви е забранено да разглеждате данните в него за каквато и да е цел.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки