Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Източници и авторски права

Страницата с резултатите съдържа информация от множество източници. Вж. по-долу списък с раздели от страницата с резултатите и съответния им източник.

Раздел Описание Източник Опресняване на записването
Тарифи Прилагани мита (за държави извън ЕС) Мендел * Най-малко на всеки 3 месеца се извършва актуализация на всяка държава
Тарифи Тарифи на ЕС ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, база данни на ТАРИК Се актуализира всеки ден
Тарифи Премахване на митата ГД „Търговия“ Кога влизат в сила нови споразумения
Тарифи Географски указания ГД „Търговия“ Кога влизат в сила нови споразумения
Тарифи Мерки за търговска защита ГД „Търговия“ Когато се прилага нова мярка
Правила за произход Специфични за продукта правила за произход ГД „Търговия“ Кога влизат в сила нови споразумения
Данъци Данъци и допълнителни мита (за държави извън ЕС) Мендел * Най-малко на всеки 3 месеца се извършва актуализация на всяка държава
Данъци Вътрешни данъци (за държавите — членки на ЕС) ТАРИК SA На всеки 3 месеца всяка държава се актуализира
Процедури и формалности Формалности за внос (за държави извън ЕС) Мендел * Най-малко на всеки 3 месеца се извършва актуализация на всяка държава
Изисквания за внос Изисквания за внос (за държавите — членки на ЕС) ТАРИК SA На всеки 3 месеца всяка държава се актуализира
Пречки пред търговията Пречки пред търговията в държави извън ЕС ГД „Търговия“ При актуализиране или създаване на бариера
Статистика за търговските потоци Статистика, свързана с продуктите Евростат (база данни Comext) Всеки месец

* Информацията в секция „Тарифи „, секция „Данъци„или раздел „Процедури и формалности“ не може да се използва за препродажба (или за предоставяне на консултантски услуги), преразпределение, изграждане на бази данни, съхранение или за каквато и да е друга цел, освен за използване за справка от потребител от Европейския съюз, намиращ се лично в една от държавите — членки на Европейския съюз, Турция, Северна Македония, Албания, Черна гора и Сърбия в подкрепа на собствените международни бизнес процеси на потребителя. Всяко друго използване е забранено, освен ако не е изрично одобрено в писмен вид от собственика на данните: Авторско право: Mendel Verlag GmbH & Co. kg, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Германия, електронна поща: info@mendel-verlag.de

Ако компютърът, на който работи вашият браузър, не е пряко свързан с интернет в Европейския съюз чрез доставчик на интернет услуги, намиращ се в държава — членка на Европейския съюз (или Турция, Северна Македония, Албания, Черна гора и Сърбия) и регистриран в нея, тогава ви забранява да гледате данните в него за каквато и да е цел.

Share this page:

Бързи връзки