Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)

Източници и авторски права

Страницата с резултати съдържа информация от множество източници. Вижте по-долу списък на разделите на страницата с резултати и съответния им източник.

Раздел Описание Източник Периодичност на актуализация
Тарифи Прилагани тарифи (за държави извън ЕС) Mendel * Поне веднъж на всеки 3 месеца се актуализира всяка държава
Тарифи Тарифи на ЕС ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, база данни ТАРИК Актуализират се всеки ден
Тарифи Премахване на митата ГД „Търговия“ Кога влизат в сила нови споразумения
Тарифи Географски указания ГД „Търговия“ Кога влизат в сила нови споразумения
Тарифи Мерки за търговска защита ГД „Търговия“ Когато се прилага нова мярка
Правила за произход Специфични за продукта правила за произход ГД „Търговия“ Кога влизат в сила нови споразумения
Данъци Данъци и допълнителни мита (за държави извън ЕС) Mendel * Поне веднъж на всеки 3 месеца се актуализира всяка държава
Данъци Вътрешни данъци (за държавите — членки на ЕС) ТАРИК SA На всеки 3 месеца се актуализира всяка държава
Процедури и формалности Формалности при внос (за държави извън ЕС) Mendel * Поне веднъж на всеки 3 месеца се актуализира всяка държава
Изисквания за внос Изисквания за внос (за държавите — членки на ЕС) ТАРИК SA На всеки 3 месеца се актуализира всяка държава
Водачи Екскурзоводи ГД „Търговия „, ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ Постоянно наблюдавано, за да се провери дали информацията е актуална
Пречки пред търговията Пречки пред търговията в държави извън ЕС ГД „Търговия“ При актуализиране или създаване на пречка
Статистика за търговските потоци Статистика, свързана с продукта Евростат (база данни Comext) Всеки месец

* Информацията в раздел „Тарифи „, раздел „Данъци„или раздел „Процедури и формалности“ не може да се използва за препродажба (или предоставяне на консултантски услуги), преразпределение, изграждане на бази данни, съхранение или за друга цел, освен за справка, от потребител от Европейския съюз, който се намира лично в една от държавите — членки на Европейския съюз, Турция, Северна Македония, Албания, Черна гора и Сърбия, в подкрепа на собствените му международни бизнес процеси. Всякаква друга употреба е забранена, освен ако не е изрично одобрена в писмена форма от собственика на данните: Авторско право: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Германия, електронна поща: info@mendel-verlag.de

Ако компютърът, на който работи вашият браузър, не е пряко свързан с интернет в Европейския съюз чрез доставчик на интернет услуги, намиращ се във и включен в държава — членка на Европейския съюз (или Турция, Северна Македония, Албания, Черна гора и Сърбия), тогава ви е забранено да разглеждате данните тук за каквато и да е цел.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки