Споразумение за асоцииране между ЕС и Мароко

Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕС и Мароко влезе в сила през 2000 г. и създаде зона за свободна търговия между ЕС и Мароко.

 

За Мароко правилата за произход са включени в Протокол 4, изменен с Решение № 1/2011.

Преговорите за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия между ЕС и Мароко започнаха на 1 март 2013 г.

 

Прочетете за търговския статут между ЕС и Мароко.

Мароко е страна бенефициер на PEM — прочетете за него.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки