Споразумение за асоцииране ЕС-Мароко

Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕС и Мароко влезе в сила през 2000 г. и създаде зона за свободна търговия между ЕС и Мароко.

 

За Мароко правилата за произход са обхванати в протокол 4, изменен с Решение № 1/2011.

Преговорите за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) между ЕС и Мароко започнаха на 1 март 2013 г.

 

Прочетете за търговския статут между ЕС и Мароко.

Мароко е държава бенефициер по PEM — прочетете за него.

Регионално бюро за помощ в областта на търговията

Бюро за помощ по въпросите на търговията на Евромед

Достъп до бюрото за търговска помощ на Евромед, за да се установят търговските възможности и да се намери информация за достъпа до пазара и за контактите на потенциални партньори в 10 държави от Евромед (Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Тунис и Турция). Търговците могат да го използват, за да увеличат износа си и да навлязат на допълнителни пазари.

Бюрото за търговска помощ на Евромед е финансирана от ЕС инициатива, разработена и изпълнявана от Международния търговски център за повишаване на търговската конкурентоспособност на микропредприятията, малките и средните предприятия на страните от Евромед в региона и в Европейския съюз.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки