Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Често задавани въпроси:

Когато тарифата се отнася до тегло, дали е бруто тегло или бруто тегло?

Освен ако не е посочено друго, тарифата се отнася до нетното тегло, което е теглото на самите стоки, без опаковка или контейнери от какъвто и да е вид.

Share this page:

Бързи връзки