Търговски споразумения на ЕС в Access2Markets

Търговски споразумения на ЕС в Access2Markets

Възползвайте се от по-ниските тарифи и други предимства, които преференциалните търговски споразумения на ЕС ви предлагат!

ЕС има повече от седемдесет търговски споразумения със страни по света

Проверка:

Тези споразумения обхващат почти две пети от цялата търговия на ЕС с други държави. Съгласно тях дружествата от ЕС и страните партньори се ползват с по-благоприятни условия от предлаганите в рамките на СТО.

Ползите от тези споразумения включват:

 • по-ниски или нулеви тарифи
 • по-лесни и по-бързи митнически процедури
 • признаване на сертификати за продукти
 • мобилност на персонала
 • достъп до обществени поръчки
 • по-добра защита на вашите ПИС

Какво трябва да знаете за ползите

 • Вашите привилегии се различават в зависимост от споразумението и зависят от продукта/сектора
 • не всички ползи са автоматични — в сектора на стоките например трябва да
  • докажете къде е произведен вашият продукт
  • попълване на митническите формуляри
  • регистрирайте се в системата на ЕС за регистрираните износители (REX) или като одобрен износител
  • да бъдат лицензирани за предоставяне на услуги
  • разполагате със сертификати за безопасност за вашия продукт
  • подайте заявление за защита на вашата интелектуална собственост
 • Все още може да срещнете пречки, но търговското споразумение на ЕС може да ни помогне да ги премахнете, ако смятате, че сте изправени пред пречка пред търговията, когато изнасяте от ЕС
 • Дружествата или физическите лица не могат да прилагат търговските споразумения в съда. ЕС и партньорските държави обаче са правно задължени да ги прилагат.Ако това не е така, в повечето случаи другата страна може да задейства механизъм за уреждане на спорове.     

Глави за малките и средните предприятия (МСП) в търговските споразумения

Всички нови търговски споразумения ще съдържат глава за МСП, ако държавата партньор е съгласна. Това би позволило по-добър обмен на информация по въпроси, свързани с достъпа до пазара, както и плодотворно сътрудничество между Комисията и държавата партньор при разглеждането на свързани с МСП въпроси в търговското споразумение.

Освен това на 26 септември 2018 г. Съвместният комитет по Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (ВИТС) постигна съгласие в специална препоръка за МСП всяка от страните да предоставя онлайн информация на МСП от другата страна относно ВИТС и достъпа до пазара, както и че звено за контакт за МСП от всяка страна работи съвместно за решаване на специфични за МСП въпроси.

Какво предлага Access2Markets?

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки