Пазари

Добре дошли в сърцето на портала Access2Markets. Тук можете да намерите информация за това как да внасяте в ЕС и да изнасяте от ЕС за пазарите на трети държави, както и как да извършвате стопанска дейност на пазара на ЕС.

В настоящия раздел са представени:

  • Пазарът на ЕС,чиято единствена по рода си концепция за „единен пазар“ предлага свободно движение на стоки и хора, предоставя достъп до пазар от над 400 милиона потребители. Въпреки това продължават да съществуват някои различия между 27-те национални пазара на ЕС.
  • Експортни пазари на държави извън ЕС или на ЕС: Открийте преференциалните търговски споразумения на ЕС и открийте тези, които най-добре отговарят на вашите търговски цели. Access2Markets представя всяко споразумение по едно. Изберете целеви пазари и потърсете информация за търговията със стоки, правилата за произход, защитата на географските указания на ЕС, търговията с услуги, инвестициите, обществените поръчки, правата върху интелектуалната собственост и други.
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки