Пречки пред търговията

Пречките пред търговията могат да приемат много форми. Те могат да се отнасят до

 • тарифи
 • митнически процедури
 • административна тежест
 • лицензиране на вноса
 • стандарти
 • изискванияза етикетиране или опаковане
 • Необосновани мерки за търговска защита, въведени от трети държави
 • недостатъчна защита на ПИС
 • дискриминационно третиране спрямо националното третиране

Срещали сте проблем на трети пазар за вашата търговия? Смятате, че това може да бъде пречка пред търговията?

1. Моля, проверете нашите регистрирани пречки пред търговията в трети държави. Ако проблемът вече е регистриран, вече работим за решаването му. Въпреки това винаги можете да предоставите информация по съществуващи въпроси чрез формуляра за контакт.

Ако Вашият въпрос все още не е регистриран в нашата база данни:

2. Можете да подадете жалба направо в единната входна точка чрез формуляра за жалба. Можете да се свържете с нас направо на trade-single-entry-point@ec.europa.eu, ако имате въпроси или се нуждаете от подкрепа при подаването на жалбата.

3. Ще разгледаме Вашата жалба заедно с нашите експерти. След като приключим, ще Ви информираме за резултата от оценката. Ако стигнем до заключението, че Вашият въпрос представлява пречка пред търговията, ще го регистрираме на страницата Access2Markets за пречки пред търговията и ще работим за разрешаването му.

ЕС разполага с два основни инструмента за справяне с пречките пред търговията:

 • дипломатически действия
 • уреждане на спорове

За по-добро преодоляване и преодоляване на всички пречки Комисията работи съвместно с държавите членки и бизнес асоциациите, включително в трети държави по света, в структура, наречена „Партньорство за достъп до пазари“.

Държавите членки, търговско-промишлените камари, както и вашата национална или европейска асоциация също могат да ви помогнат. Намерете някои препратки, изброени в полезни връзки.

Свържете се с нас

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки