Оценка на стандартите и съответствието

Оценка на стандартите и съответствието

Стандартите и процедурите за оценяване на съответствието, заедно с техническите регламенти, са три фактора, които потенциално представляват технически пречки пред търговията.

Докато в техническите регламенти се определят задължителни изисквания за продуктите, стандартите съдържат доброволни подробни технически спецификации и критерии за характеристиките на продуктите, подпомагащи производителите при спазването на задължителните изисквания, определени в техническите регламенти.

Процедурите за оценяване на съответствието са инструмент за доказване, че даден продукт отговаря на всички съответни задължителни изисквания към продукта. Оценяването на съответствието от трета страна изисква намеса от страна на независими органи за оценяване на съответствието или публични органи и обикновено се изисква за продукти със среден до висок риск. Когато се изисква задължително оценяване на съответствието от трета страна, това увеличава разходите за оценяване на съответствието (финансови разходи и забавяния при достъпа до пазара). Двустранните споразумения за взаимно признаване (СВП) относно оценяването на съответствието имат за цел да намалят разходите за изпитване и сертифициране на други пазари, които, като предвиждат, че всяка страна приема докладите, сертификатите и маркировките, които се предоставят в държавата партньор в съответствие със законодателството на другата страна.

От 10 март до 24 април 2022 г. беше проведено проучване на ЕС относно оценяването на съответствието. Изтегляне на резултатите от проучването

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки