Standarti un atbilstības novērtēšana

Standarti un atbilstības novērtēšana

Standarti un atbilstības novērtēšanas procedūras kopā ar tehniskajiem noteikumiem ir trīs faktori, kas var radīt tehniskus šķēršļus tirdzniecībai.

Lai gan tehniskie noteikumi nosaka obligātas prasības ražojumiem, standarti ietver brīvprātīgas detalizētas tehniskās specifikācijas un produktu raksturlielumu kritērijus, kas palīdz ražotājiem izpildīt tehniskajās prasībās noteiktās obligātās prasības.

Atbilstības novērtēšanas procedūras ir instruments, ar ko pierādīt, ka produkts atbilst visām attiecīgajām obligātajām produkta prasībām. Trešo personu veikta atbilstības novērtēšana prasa neatkarīgu atbilstības novērtēšanas struktūru vai publisku iestāžu iejaukšanos, un to parasti veic vidēja līdz augsta riska produktiem. Ja ir nepieciešams obligāts trešās personas veikts atbilstības novērtējums, tas palielina atbilstības novērtēšanas izmaksas (finansiālās izmaksas un kavējas piekļuve tirgum). Divpusējie savstarpējās atzīšanas nolīgumi (AZA) par atbilstības novērtēšanu ir paredzēti, lai samazinātu testēšanas un sertifikācijas izmaksas citos tirgos, kas, paredzot, ka katra puse pieņem ziņojumus, sertifikātus un zīmes, kas piegādātas partnervalstī saskaņā ar otras puses tiesību aktiem.

No 2022. gada 10. marta līdz 24. aprīlim tika veikts ES apsekojums par atbilstības novērtēšanu. Aptauja bija vērsta uz ES uzņēmumiem, kas ražo vai pārdod rūpniecības ražojumus ārpus ES, ar mērķi palielināt ES rūpniecības nozares informētību par SAN sniegtajām iespējām un apzināt konkrētas problēmas, ar kurām saskaras ES rūpniecība saistībā ar atbilstības novērtēšanu tirgos ārpus ES. Lejupielādēt aptaujas rezultātus

2023. gada martā un aprīlī Eiropas Komisija, TRADE ĢD, veica vēl vienu apsekojumu par atbilstības novērtēšanu un savstarpējās atzīšanas nolīgumiem un atbilstības novērtēšanu. Šoreiz galvenā uzmanība tika pievērsta ES atbilstības novērtēšanas struktūrām, lai apzinātu iespējamās problēmas, kas liedz ES ANI iecelt saskaņā ar SAN, un saprastu, kuras papildu SAN būtu lietderīgas no ES ANI viedokļa. Minētās aptaujas rezultāti.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites