Pakalpojumi ES tirdzniecības nolīgumos

ES noslēgtie tirdzniecības nolīgumi vai tirdzniecības nolīgumi, par kuriem notiek sarunas, attiecas uz pakalpojumu tirdzniecību. ES mērķis divpusējās tirdzniecības sarunās ir nodrošināt, lai ES pakalpojumu sniedzējiem būtu atļauts sniegt pakalpojumus ārvalstu tirgos un lai tie netiktu diskriminēti salīdzinājumā ar vietējiem operatoriem vai citiem ārvalstu operatoriem tajā pašā nozarē.

ES tirdzniecības nolīgumos parasti ir ietverts plašs regulatīvo principu klāsts dažās svarīgās nozarēs, piemēram,

  • telekomunikācijas
  • finanšu pakalpojumi
  • jūras transports
  • digitālā tirdzniecība

Turklāt nolīguma puses savos “īpašo saistību grafikos” sīki izklāsta savus tirgus piekļuves nosacījumus.

Tirdzniecības sarunas par pakalpojumiem nav saistītas ne ar privatizāciju, ne ar ierobežojumu atcelšanu, bet tikai ar pakāpenisku tirdzniecības atvieglošanu, nodrošinot lielāku atvērtību ārvalstu pakalpojumu sniedzējiem.

Kā ES tirdzniecības nolīgumi aptver pakalpojumu tirdzniecību un ieguldījumus?

Kopumā pastāv divas galvenās saistību kategorijas

  • saistības attiecībā uz piekļuvi tirgum
  • valsts režīma saistības

Saistības attiecībā uz piekļuvi tirgum

Tā ir apņemšanās ļaut viena otras pakalpojumu sniedzējiem vai ieguldītājiem piekļūt iekšzemes pakalpojumu tirgum un nenoteikt kvantitatīvus ierobežojumus, piemēram, ierobežojumus attiecībā uz

  • piegādātāju vai pakalpojumu sniegšanas darbību skaits
  • darījumu kopējā vērtība
  • ārvalstu kapitāla līdzdalība pēc daudzuma

Valsts režīma saistības

Tā ir apņemšanās izturēties pret ārvalstu pakalpojumu sniedzējiem vai ieguldītājiem ne mazāk labvēlīgi kā pret saviem pakalpojumu sniedzējiem vai ieguldītājiem.

Katra Puse var noteikt nosacījumus vai izņēmumus attiecībā uz savām saistībām, ko bieži dēvē par “ierobežojumiem” vai “atrunām”. Saistības un izņēmumi ir iekļauti tā dēvētajos grafikos, kas ir tirdzniecības nolīguma neatņemama sastāvdaļa.

Pat ja Puse savā sarakstā neiekļauj izņēmumus un uzņemas tā dēvētās “pilnas saistības”, tas nenozīmē, ka nozarē tiek vai tiks atcelts regulējums.

Puse var turpināt regulēt šo nozari, bet tai tas būs jādara, nenosakot kvotas vai nediskriminējot, tāpēc noteikumi vienādi jāpiemēro gan vietējiem, gan ārvalstu pakalpojumu sniedzējiem, gan ieguldītājiem.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites