ES un Turcijas muitas savienība

Vai jūs interesē produktu imports no Turcijas? Šī sadaļa jums palīdz izprast ES un Turcijas muitas savienību.

Īsumā

Muitas savienība ar Turciju ir spēkā kopš 1995. gada, un tās pamatā ir 1963. gada Ankaras nolīgums un tā papildprotokols (1970). Tajā paredzēts:

 • brīva aprite starp abām muitas savienības daļām attiecībā uz precēm, kuras ir pilnībā ražotas vai laistas brīvā apgrozībā pēc to importēšanas no trešām valstīm Turcijā vai EK
 • Turcijas saskaņošana ar Kopienas kopējo muitas tarifu, tostarp preferenču režīms, un tirdzniecības politikas pasākumu saskaņošana
 • muitas tiesību aktu tuvināšana, jo īpaši ar Muitas sadarbības komitejas lēmumiem (piemēram, Lēmums Nr. 1/2001) un savstarpēja palīdzība muitas lietās
 • citu tiesību aktu tuvināšana (intelektuālais īpašums, konkurence, nodokļi utt.)
 • preferenču nolīgums lauksaimniecības jomā (izcelsmes noteikumi)

Preču tirdzniecība

Muitas savienība attiecas tikai uz:

Muitas savienība neattiecas uz

Tarifi

 • nulles muitas nodokļi un nulles kvotas precēm, uz kurām attiecas muitas savienība
 • Izmantojot savu tirdzniecības asistentu,noskaidrojiet tarifus jūsu konkrētajam produktam, kura izcelsme ir ES un kurš tiek eksportēts uz Turciju.
 • Izmantojot savu tirdzniecības asistentu,noskaidrojiet tarifus jūsu konkrētajam produktam, kura izcelsme ir Turcijā un kurš tiek eksportēts uz ES.

Izcelsmes noteikumi precēm, uz kurām attiecas ES un Turcijas muitas savienība

 

Iepazīstieties ar izcelsmes noteikumiem, kas attiecas uz jūsu konkrēto produktu, izmantojot "Manu tirdzniecības asistentu”.

Produktiem piemērojamās prasības

Tehniskie noteikumi un prasības

 • uzziniet par tehniskajām prasībām, noteikumiem un procedūrām, kurām precēm jāatbilst, lai tās varētu importēt Eiropas Savienībā.
 • Sameklējiet īpašās normas un noteikumus, kas piemērojami jūsu precei un tās izcelsmes valstij manā tirdzniecības asistentā. Lai aplūkotu prasības, kas attiecas uz jūsu preci, vispirms jums būs jāidentificē tās muitas kods. Ja nezināt muitas kodu, varat to meklēt ar sava produkta nosaukumu iebūvētajā meklētājprogrammā.

Veselības un drošības prasības VMS

Muitošanas dokumenti un procedūras

Preces, kas ir pilnībā iegūtas vai ražotas muitas savienībā vai kas ir laistas brīvā apgrozībā muitas savienībā, var laist apritē jebkurā vietā muitas savienības teritorijā, ja tām ir pievienots to muitas statusa apliecinājums, kas izveidots ar A.TR. preču pārvadājumu sertifikātu.

 • uzziniet par citiem muitošanas dokumentiem un procedūrām, kas vajadzīgas importam Eiropas Savienībā

Intelektuālais īpašums un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

 • uzziniet vairāk par intelektuālā īpašuma un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu tiesību aktiem ES, kā arī par ES intelektuālā īpašuma tiesību politiku tirdzniecībā

Tirdzniecība ar pakalpojumiem

 • plašāka informācija par pakalpojumu tirdzniecības noteikumiem, noteikumiem un iespējām

Publiskais iepirkums

 • vispārīga informācija par publiskā iepirkuma tiesību aktiem, noteikumiem un piekļuvi dažādiem tirgiem
 • atrast konkrētu informāciju par ES publiskā iepirkuma tirgu

Investīcijas

 • meklējiet vispārīgu informāciju, lai varētu veikt ieguldījumus ārzemēs
 • atrodiet konkrētu informāciju, ja ieguldāt ES no ārvalstīm

Saites un dokumenti

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites