Douane-unie EU-Turkije

Bent u geïnteresseerd in de invoer van producten uit Turkije? Deze rubriek geeft u inzicht in de douane-unie van de EU met Turkije.

In een notendop

De douane-unie met Turkije is sinds 1995 van kracht en is gebaseerd op de Overeenkomst van Ankara van 1963 en het aanvullend protocol daarbij (1970). Verwacht wordt dat

 • vrij verkeer tussen de twee delen van de douane-unie voor goederen die geheel of gedeeltelijk in het vrije verkeer zijn gebracht na invoer uit derde landen in Turkije of de EG
 • aanpassing van Turkije aan het gemeenschappelijk douanetarief van de Gemeenschap, met inbegrip van preferentiële regelingen, en harmonisatie van handelspolitieke maatregelen
 • aanpassing van de douanewetgeving, met name via besluiten van het Comité Douanesamenwerking (bv. Besluit nr. 1/2001) en wederzijdse bijstand in douanezaken
 • aanpassing van andere wetten (intellectuele eigendom, mededinging, belastingen,...)
 • preferentiële overeenkomst inzake landbouw (oorsprongsregels)

Handel in goederen

De douane-unie omvat uitsluitend

De douane-unie is niet van toepassing op de Europese Unie.

Tarieven

 • douanerechten en nulquota voor goederen die onder de douane-unie vallen
 • Uitchecken van de tarieven voor uw specifieke product van oorsprong uit de EU en uitgevoerd naar Turkije, onder gebruikmaking van mijn medewerker
 • Uitchecken van de tarieven voor uw specifieke product van oorsprong uit Turkije en naar de EU uitgevoerd met behulp van mijn assistent

Oorsprongsregels voor goederen die onder de douane-unie van de EU en Turkije vallen

 

Controleer de oorsprongsregels die van toepassing zijn op uw specifieke product via mijn medewerker.

Producteisen

Technische voorschriften en eisen

 • informatie over de technische vereisten, regels en procedures waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd
 • Zoeken naar de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van herkomst in mijn medewerker. Om aan de vereisten voor uw product te kunnen voldoen, moet u eerst haar douanecode vaststellen. Als u het douanewetboek niet kent, kunt u zoeken naar de naam van uw product in de ingebouwde zoekmachine.

Sanitaire en veiligheidsvoorschriften

 • lees meer over de gezondheids-, veiligheids-, sanitaire en fytosanitaire normen waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd.
 • Zoeken naar de gezondheids-, veiligheids- en SPS-regels die van toepassing zijn op uw product en zijn land van herkomst in mijn assistent. Om aan de vereisten voor uw product te kunnen voldoen, moet u eerst haar douanecode vaststellen. Als u het douanewetboek niet kent, kunt u zoeken naar de naam van uw product in de ingebouwde zoekmachine.

Inklaringsdocumenten en -procedures

Goederen die geheel en al zijn verkregen in de douane-unie of die in de douane-unie in het vrije verkeer zijn gebracht, kunnen overal op het grondgebied van de douane-unie circuleren, mits zij vergezeld gaan van het bij het certificaat inzake goederenverkeer A.TR. vastgestelde bewijs van hun douanestatus.

 • lees meer over andere inklaringsdocumenten en -procedures die nodig zijn voor invoer in de Europese Unie

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

 • meer over de wetgeving inzake IE en GI in de EU en over het EU-beleid inzake intellectuele-eigendomsrechten in de handel

Handel in diensten

 • meer informatie over de regels, regels en faciliteiten voor de handel in diensten

Overheidsopdrachten

 • algemene informatie over wetgeving inzake overheidsopdrachten, regels en toegang tot verschillende markten
 • specifieke informatie over de EU-markt voor overheidsopdrachten

Investeringen

 • algemene informatie zoeken om uw investering in het buitenland mogelijk te maken
 • specifieke informatie als u in de EU investeert

Links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links