Gids voor de invoer van diensten

Is uw bedrijf van plan diensten van buiten de EU in te voeren? Dit deel helpt u te begrijpen of uw bedrijf klaar is voor invoer en geeft een overzicht van de verschillende stappen van het invoerproces.

4 Stappen naar deinvoer vaneen dienst

 
 
1

Stap 1: Begrijpen hoe diensten kunnen worden ingevoerd

Er zijn doorgaans vier verschillende manieren om uw dienst in te voeren van een markt buiten de EU (ook „” wijze van dienstverlening genoemd). Deze worden gedefinieerd in een internationale overeenkomst, namelijk de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten van de Wereldhandelsorganisatie.

Grensoverschrijdende dienstverlening (vorm van dienstverlening 1):

 

Als uw bedrijf in één land is gevestigd en diensten van een leverancier in een ander land invoert, wordt dit grensoverschrijdende dienstverlening genoemd.

Alleen de dienst overschrijdt de grens.

Dit soort diensten wordt vaak geleverd via onlineportalen, telefoon of e-mail.

Voorbeeld:

Een in Spanje gevestigde verzekeringsmaatschappij ontvangt marketingadvies van een leverancier in de VS.

Andere voorbeelden van diensten die vaak via grensoverschrijdende dienstverlening worden uitgevoerd, zijn:

 • marktonderzoek
 • statistische analyse
 • communicatieadvies, zoals advies over marketing
 • professionele diensten (zoals juridische, architectonische en boekhoudkundige diensten)
 • computergerelateerde diensten
 • telecommunicatiediensten
 • koeriersdiensten

Verbruik van diensten in het buitenland (vorm van dienstverlening 2):

Indien een onderneming op de binnenlandse markt een dienst levert aan een buitenlandse klant, wordt dit „verbruik van diensten in het buitenland” genoemd. Dit is over het algemeen een minder relevante vorm van dienstverlening bij de invoer van diensten. De klant overschrijdt de grens en maakt gebruik van de dienst op een buitenlandse markt.

Voorbeeld:

Een Italiaanse klant reist naar Zuid-Korea en verblijft in een hotel of Dines in een restaurant, waardoor hij de diensten in Zuid-Korea verbruikt.

Commerciële aanwezigheid in het buitenland (vorm van dienstverlening 3):

 

Als een buitenlandse onderneming een vestiging in de EU vestigt, kan dit worden aangeduid als commerciële aanwezigheid in het buitenland.

Dit houdt in dat een dochteronderneming, filiaal of vertegenwoordiging in een ander land wordt geopend.

Voorbeeld:

Een Amerikaanse bank opent een filiaal in Frankrijk of een Canadees bouwbedrijf besluit een dochteronderneming in Duitsland te openen.

Tot de sectoren waarin deze vorm van dienstverlening gebruikelijk is, behoren:

 • financiële diensten
 • telecommunicatiediensten
 • milieudiensten

In het algemeen wordt de vestiging van een buitenlandse onderneming in een ander land buitenlandse directe investeringen genoemd.

Aanwezigheid van natuurlijke personen in het buitenland (vorm van dienstverlening 4):

 

Als uw bedrijf een dienst invoert via een werknemer die vanuit een ander land naar de EU reist om tijdelijk een dienst te verlenen aan uw bedrijf, voert u een dienst in via de aanwezigheid van een natuurlijke persoon in het buitenland.

Verschillende soorten personeel kunnen de dienst aan uw bedrijf verlenen:

 • binnen een onderneming overgeplaatste personen: Dit
  zijn werknemers van een buitenlandse onderneming (vaak leidinggevenden, managers, specialisten) die worden overgeplaatst naar de commerciële aanwezigheid van deze onderneming in een land binnen de EU.
 • zakenreizigers:
  Dit zijn korte verblijven van enkele maanden (vaak beperkt tot 3 maanden) zonder bezoldiging in het EU-land. Zakelijke bezoekers bevinden zich gewoonlijk in een hogere positie in het buitenlandse bedrijf en zijn verantwoordelijk voor het opzetten van een vestiging op de doelmarkt.
 • contractuele dienstverleners: Dit
  zijn werknemers van een buitenlands bedrijf die een dienst verlenen op basis van een overeenkomst die zij met een eindverbruiker in de EU hebben. Dienstverleners op contractbasis worden naar het buitenland gestuurd omdat de buitenlandse onderneming geen commerciële aanwezigheid in de EU heeft en omdat hun tijdelijk verblijf in de EU noodzakelijk is om te voldoen aan het dienstverleningscontract.

Naast deze categorieën van bedrijfspersoneel vallen ook zelfstandige beoefenaars van een vrij beroep onder de categorie „aanwezigheid van een natuurlijke persoon in het buitenland”:

 • beoefenaars van een vrij beroep: Dit
  zijn zelfstandigen die een dienst verlenen op basis van een dienstencontract in een ander land.

Sectoren die vaak diensten verlenen via werknemers in het buitenland zijn ICT-diensten, ingenieursdiensten of professionele diensten, of andere diensten die afhankelijk zijn van ondersteuning na verkoop.

Voorbeelden:

 • informatietechnologiebedrijven die hun IT-deskundigen sturen om advies te geven over een project of een software lokaal installeren;
 • engineeringbedrijven die hun personeel naar projecten sturen voor werkzaamheden ter plaatse;
 • advocaten die reizen om klanten in een ander land te adviseren;
 • industriële ondernemingen die hun personeel detacheren voor plannings- en onderhoudsdiensten

In het algemeen kan dezelfde dienst in verschillende vervoerswijzen worden verleend: Juridische diensten kunnen bijvoorbeeld worden verleend aan de klant via e-mail (vorm 1), door een in het buitenland gevestigde verbonden onderneming (vorm 3) of door de aanwezigheid van de advocaat in het buitenland (vorm 4).

2

Een markt en verkoper zoeken

Om diensten van buiten de EU in te voeren, moet u eerst de markt en de verkoper identificeren die u wilt invoeren.

 • Kamers van koophandel kunnen u informatie geven over verschillende markten en zakenpartners en u doorverwijzen naar relevante verslagen.
 • Handelsgerelateerde nieuwsagentschappen of handelspromotiebureaus in uw land of op uw geselecteerde invoermarkt die marktanalyse en beoordeling van zakelijke kansen omvatten, kunnen nuttig zijn. Deze instanties verstrekken vaak studies over belangrijke invoersectoren.
 • Consultants en relevante banken kunnen ook advies geven.

Hoe kunt u uw leveringsmarkt kiezen?

Bekijk potentiële invoermarkten om na te gaan of er sprake is van levering van uw dienst.

Uit de handelsstatistieken zal blijken of uw land van belang de dienst al uitvoert en waar de uitvoer plaatsvindt.

Hoe kunnen potentiële leveranciers worden gevonden?

Zodra u een of meer leveringsmarkten hebt geselecteerd, kijk dan naar potentiële handelspartners en zakelijke contacten.

U kunt partners en contactpersonen vinden op:

 

 

3

Ga na of uw bedrijf in aanmerking komt voor een EU-handelsovereenkomst

De EU sluit vaak bilaterale handelsovereenkomsten met landen buiten de EU.

è controleer of de EU een handelsovereenkomst heeft met het land dat u wilt invoeren uit de afdeling Markten.

EU-handelsovereenkomsten kunnen betrekking hebben op de handel in diensten in belangrijke sectoren en vaak de belemmeringen voor de uitvoer in die sectoren verminderen of zelfs wegnemen. Voorbeelden van dergelijke sleutelsectoren zijn:

 • financiële diensten,
 • telecommunicatie,
 • zeevervoer,
 • diensten van deskundigen,
 • digitale handel.

Hoe profiteert mijn bedrijf van een handelsovereenkomst?

 

EU-handelsovereenkomsten

 • Zorgen voor stabieler en voorspelbaarder regels voor u wanneer u handel drijft met buitenlandse markten
 • Ervoor zorgen dat de wetgeving van het niet-EU-land EU-producten niet discrimineert
 • Nieuwe en betere exportmogelijkheden creëren voor uw bedrijf en het makkelijker maken om in het buitenland te investeren.

Wat als mijn dienst niet onder een EU-overeenkomst valt?

Als de EU nog geen handelsovereenkomst heeft met het land waarnaar u wilt exporteren of als uw sector niet onder een bepaalde overeenkomst valt, moet u:

 • bekijk de voorwaarden voor markttoegang die zijn opgenomen in de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten van de WTO.

De WTO-leden vermelden daar hun belemmeringen voor de uitvoer van diensten in hun lijst van verbintenissen.

4

De marktvereisten beoordelen

 

 • De vereisten zijn afhankelijk van de plaats waar u wilt importeren en hoe u wilt invoeren (zie stap 2).

In het marktgedeelte kunt u gedetailleerde informatie over de specifieke vereisten op uw geselecteerde leveringsmarkt onderzoeken.

Aan welke eisen moet u voldoen voor grensoverschrijdende dienstverlening (vorm 1)?

 • Machtigings- en vergunningsvereisten: Dit betekent dat uw buitenlandse leverancier wellicht over bepaalde vergunningen moet beschikken om de dienst in de EU te kunnen aanbieden.
 • Vereiste van wederzijdse erkenning van diploma’s en kwalificaties: relevante diploma’s en andere kwalificaties van dienstverleners in het buitenland moeten door de EU worden aanvaard om diensten van hen te kunnen importeren. Dit geldt voor een deel van de invoer van professionele diensten: Voorbeeld: het is mogelijk dat een buitenlandse auditor de rekening van een EU-bedrijf niet mag controleren, zodat u als EU-bedrijf deze dienst niet vanuit het land in kwestie kunt invoeren.
 • Specifieke beperkingenvoor sommige dienstensectoren in de EU: Zo zijn er soms beperkingen en beperkingen op verzekeringsdiensten. Evenzo kan voor sommige invoer van financiële diensten een „gelijkwaardigheid” (verstrekt door de EU) nodig zijn om u in staat te stellen deze producten uit het betrokken land in te voeren.

Aan welke eisen moet u voldoen om in het buitenland te worden geconsumeerd (vorm 2)?

Verbruik in het buitenland vindt plaats wanneer de klant naar het buitenland reist en daar een dienst verbruikt.

 • Het is de onderneming die uw diensten aan u levert, om na te gaan welke eisen in hun land gelden voor het verlenen van de dienst. Dit is daarom over het algemeen minder relevant voor u als EU-importeur van diensten.

Aan welke eisen moet u voldoen om te controleren of er sprake is van commerciële aanwezigheid (vorm 3)?

Sommige EU-landen kunnen eisen stellen aan commerciële aanwezigheid als het gaat om de invoer van een dienst vanuit een niet-EU-land.

 • Lokale aanwezigheid vereist: Sommige diensten, bijvoorbeeld sommige verzekeringsdiensten, kunnen niet in de EU worden verleend zonder een lokale commerciële aanwezigheid van de leverancier in de EU.

Aan welke eisen moet worden voldaan om de aanwezigheid van natuurlijke personen te controleren (vorm 4)?

Voor het invoeren van een dienst moet een werknemer vaak van een ander land naar de EU reizen om tijdelijk een dienst te verlenen aan uw bedrijf. Een ingenieur van een buitenlands bedrijf moet bijvoorbeeld naar uw land reizen om een machine/software te updaten of apparatuur te onderhouden. Er kunnen echter beperkingen worden gesteld aan de mobiliteit van personen wanneer zij op deze manier diensten verlenen. De onderzoekseisen zijn onder meer:

 • Ingezetenschapsvereiste: de dienstverleners moeten mogelijk ingezetene zijn van het land waar uw bedrijf is gevestigd.
 • Nationaliteitsvereisten: aanbieders van diensten moeten mogelijk onderdaan zijn van het land waar uw bedrijf is gevestigd.
 • Vergunnings- en certificeringsvoorschriften: buitenlandse dienstverleners kunnen specifieke vergunningen, opleidingen, onderwijs- of andere kwalificatiecertificaten moeten overleggen. Het is belangrijk te weten of bepaalde certificaten geldig zijn in de EU. Het kan ook voorkomen dat zij voor bepaalde beroepen/diensten door entiteiten van de EU moeten worden verleend.
 • Vereisten inzake bedrijfsvisa en werkvergunningen: er kunnen tijdelijke verblijfs- en visumvereisten gelden en kunnen bijvoorbeeld bepalen of de buitenlandse werknemer tijdens het verblijf zijn echtgenoot of kinderen mag meenemen.
 • Onderzoek naar de economische behoefte/arbeidsmarktonderzoek: de EU kan van de buitenlandse onderneming verlangen dat zij aantoont dat lokale arbeidskrachten niet in de behoefte aan dienstverlening kunnen voorzien.
 • Inreisbeperkingen/quota: voor het verrichten van diensten vanuit het buitenland in specifieke beroepen kunnen bepaalde toegangsbeperkingen of -quota gelden.
 • Onderwijs- en andere kwalificatievereisten: het is belangrijk te weten of bepaalde buitenlandse certificaten geldig zijn in de EU.

Wat moet u nog meer weten?

U moet ook vaststellen welke belastingregels van toepassing zijn wanneer u diensten koopt in landen buiten de EU. Het is mogelijk dat u diensten koopt van niet-EU-leveranciers zonder btw, maar er kunnen uitzonderingen zijn voor bepaalde soorten diensten.

Wanneer u diensten van buiten de EU koopt, worden de diensten in kwestie geacht te zijn verleend in het land waar uw bedrijf is gevestigd of permanent aanwezig is. Als gevolg daarvan kunnen diensten worden verleend in uw EU-land, wat betekent dat u btw moet aangeven op de aankoop en zich moet registreren voor de btw.

Bepaalde diensten vallen niet onder deze verplichting. Deze uitzonderingen hangen doorgaans af van de regelgeving van het EU-land waar uw bedrijf permanent aanwezig is.

Waar kunt u verdere informatie vinden?

Uw checklist: 4 Stappen naar de invoer van een dienst

Stap 1: Begrijpen hoe diensten kunnen worden ingevoerd

 • Besluit hoe u de dienst wilt importeren

Stap 2: Een markt en verkoper zoeken

 • Selecteer uw nieuwe invoermarkt en beoordeel het concurrentievermogen van de dienst (belangrijk om de desbetreffende invoerkosten op te nemen in de prijsberekeningen)
 • Potentiële verkopers identificeren
 • Een agentschap/instelling/partner aanwijzen ter ondersteuning van de formaliteiten van het invoerproces (bijvoorbeeld voor het opstellen van contracten, het controleren van betalingsvoorwaarden, beperkingen inzake kapitaaloverdrachten in het land van de verkoper)

Stap 3: Ga na of uw bedrijf in aanmerking komt voor een EU-handelsovereenkomst

 • Ga na of de EU een handelsovereenkomst heeft met het land dat u wilt invoeren uit
 • De voorwaarden voor markttoegang in de lijst van verbintenissen onderzoeken

Stap 4: De marktvereisten beoordelen

 • Ga na of er beperkingen of verbodsbepalingen gelden voor uw invoer van diensten
 • Controleer welke eisen gelden voor de invoer van uw dienst
 • Als u wilt dat een van de werknemers van het bedrijf van de verkoper de dienst die u invoert vergezelt, kijk dan ook naar de specifieke vereisten die van toepassing zijn.
 • Geef aan welke belastingregels van toepassing zijn wanneer u diensten van buiten de EU koopt
Deze pagina delen:

Snelle links