Diensten — Statistieken

In de EU vormen diensten de enige meest dynamische economische activiteit, die goed is voor ongeveer 75 % van het bbp en de werkgelegenheid.

De diensten omvatten een breed scala aan sectoren, waaronder vervoer, telecommunicatie, professionele diensten, financiële diensten, post- en koeriersdiensten, detailhandel en distributie, milieudiensten en toerisme.

De EU is met ongeveer 25 % van de wereldhandel in diensten de grootste exporteur en importeur van diensten ter wereld. De handel in diensten is ook goed voor een derde van de totale gecombineerde waarde van de handel in goederen en diensten van de EU, waarbij aanvullende diensten ook zijn ingebed in de waarde van de meeste goederen.

Eurostat verstrekt statistieken op sectorniveau voor de volgende belangrijkste sectoren:

 • veredeling van fysieke input die eigendom is van derden
 • onderhoud en reparatie, niet elders genoemd
 • vervoer
 • reizen
 • bouw
 • verzekerings- en pensioendiensten
 • financiële diensten
 • vergoedingen voor het gebruik van intellectuele eigendom, niet elders genoemd
 • telecommunicatie-, computer- en informatiediensten
 • andere zakelijke diensten
 • persoonlijke, culturele en recreatieve diensten
 • overheidsgoederen en -diensten, niet elders genoemd

Statistieken over de internationale handel in diensten registreren de dienstentransacties die plaatsvinden

 • tussen ingezetenen van EU-lidstaten
 • tussen ingezetenen van EU-lidstaten en ingezetenen van derde landen

Deze statistieken geven de monetaire waarden per soort dienst en per partnerland, op basis van de transacties die op de betalingsbalans van een land worden geregistreerd.

 

Deze pagina delen:

Snelle links