Diensten — statistieken

In de EU vormen de diensten de meest dynamische economische activiteit die goed is voor ongeveer 75 % van het bbp en de werkgelegenheid.

Tot de diensten behoren een breed scala van sectoren, waaronder vervoer, telecommunicatie, professionele diensten, financiële diensten, post- en koeriersdiensten, detailhandel en distributie, milieu en toerisme.

De EU is de grootste exporteur en importeur van diensten ter wereld met ongeveer 25 % van de wereldhandel in diensten. De handel in diensten vertegenwoordigt ook een derde van de totale gecombineerde waarde van de EU van de handel in goederen en diensten, waarbij ook extra diensten worden ingebouwd in de waarde van de meeste goederen.

Eurostat verstrekt statistieken op sectoraal niveau voor de volgende sectoren:

 • veredeling van fysieke input die eigendom is van derden
 • onderhoud en reparatie, niet elders genoemd
 • vervoer
 • reizen
 • bouw
 • verzekering en verzekering van de pensioenen
 • financiële diensten
 • kosten voor het gebruik van intellectueel eigendom, niet elders genoemd
 • telecommunicatie-, computer- en informatiediensten
 • andere zakelijke diensten
 • persoonlijke, culturele en recreatieve diensten
 • goederen en diensten van de overheid, niet elders genoemd

Statistieken over de internationale handel in diensten registreren de diensten die zich voordoen

 • tussen inwoners van EU-lidstaten
 • tussen ingezetenen van EU-lidstaten en ingezetenen van derde landen

Deze statistieken geven de monetaire waarden per soort dienst en per partnerland, op basis van de transacties die in de betalingsbalans van een land zijn geregistreerd.

Deze pagina delen:

Snelle links