Douane-unie EU-Andorra

Bent u geïnteresseerd in de invoer van producten uit Andorra? Deze rubriek helpt u de douane-unie van de EU met Andorra te begrijpen.

In een notendop

De douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Andorra is in 1990 opgericht. Het voorziet in:

 • vrij verkeer tussen de twee delen van de douane-unie voor de bedoelde goederen, als gevolg van de afschaffing van tarief- en niet-tarifaire maatregelen
 • gemeenschappelijk douanetarief, gemeenschappelijke handelspolitiek en een gezamenlijke verklaring in preferentiële overeenkomsten van de EG
 • aanneming door Andorra van de bepalingen inzake invoerformaliteiten die door de Gemeenschap in derde landen worden toegepast en van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op douanezaken in de Gemeenschap en die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de douane-unie
 • bijzondere rechten/belastingvermindering voor reizigers

Handel in goederen

 • de douane-unie omvat alle producten tussen de hoofdstukken 25 en 97 van het geharmoniseerd systeem (GS).
 • de douane-unie heeft geen betrekking op landbouwproducten. Producten die onder de GS-hoofdstukken 1 tot en met 24 vallen, van oorsprong uit Andorra, zijn echter vrijgesteld van invoerrechten wanneer zij in de EU worden ingevoerd. Bovendien geldt een preferentiële behandeling voor specifieke tabaksproducten uit de EU die in Andorra worden ingevoerd.

Tarieven

 • nulrechten en nulquota voor goederen die onder de douane-unie vallen
 • voor verwerkte landbouwproducten is de afschaffing van invoerrechten en heffingen van gelijke werking van toepassing op douanerechten die het vaste bestanddeel vormen van de heffing op de invoer van deze producten in de Gemeenschap uit het Vorstendom Andorra, terwijl het variabele element van toepassing blijft.
 • check-out de tarieven voor uw specifieke product uit de EU dat naar Andorra wordt uitgevoerd met behulp van My Trade Assistant
 • check-out de tarieven voor uw specifieke product van oorsprong uit Andorra dat naar de EU wordt uitgevoerd met behulp van de My Trade Assistant

Oorsprongsregels

 

Controleer de oorsprongsregels die van toepassing zijn op uw specifieke product in My Trade Assistant.

Productvoorschriften

Technische voorschriften en eisen

 • lees meer over de technische vereisten, regels en procedures waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te kunnen worden ingevoerd.
 • zoek de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong in de My Trade Assistant. Om de voorschriften voor uw product te vinden, moet u eerst de douanecode vaststellen. Als u het douanecode niet kent, kunt u dit met de naam van uw product zoeken in de ingebouwde zoekmachine.

Gezondheids- en veiligheidseisen SPS-voorschriften

 • meer informatie over de gezondheids-, veiligheids-, sanitaire en fytosanitaire normen waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te mogen worden ingevoerd
 • zoek de regels op het gebied van gezondheid, veiligheid en sanitaire en fytosanitaire maatregelen die van toepassing zijn op uw product en zijn land van herkomst in My Trade Assistant. Om de voorschriften voor uw product te vinden, moet u eerst de douanecode vaststellen. Als u het douanecode niet kent, kunt u dit met de naam van uw product zoeken in de ingebouwde zoekmachine.

Douaneformaliteiten en -procedures

 • het Vorstendom Andorra heeft de douanebepalingen vastgesteld die nodig zijn voor de goede werking van de douane-unie op basis van het communautair douanewetboek en de uitvoeringsbepalingen daarvan.
 • wanneer het Vorstendom Andorra autonoom de tariefpreferenties toekent en zijn autoriteiten een controle achteraf van een certificaat van oorsprong (EUR.1 of formulier A) of een factuurverklaring wensen uit te voeren, worden deze controles verricht door een van de aangewezen douanekantoren van de Gemeenschap.
 • de vervangende certificaten die zijn afgegeven door de douanekantoren van de Gemeenschap of de douanekantoren van het Vorstendom Andorra onder toezicht waarvan de producten zijn geplaatst, worden in het andere deel van de douane-unie aanvaard onder de bij elk van deze regelingen vastgestelde voorwaarden.
 • Andorra past mutatis mutandis Verordening nr. 1207/2001 (leveranciersverklaring) toe.
 • lees meer over douanedocumenten en -procedures die nodig zijn voor invoer in de Europese Unie

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

 • lees meer over de wetgeving inzake intellectuele eigendom en geografische aanduidingen in de EU en over het IER-beleid van de EU in de handel

De handel in diensten

 • meer informatie over de regels, voorschriften en faciliteiten voor de handel in diensten

Overheidsopdrachten

 • algemene informatie over wetgeving inzake overheidsopdrachten, regels en toegang tot verschillende markten
 • specifieke informatie over de EU-markt voor overheidsopdrachten

Investeringen

 • algemene informatie om uw investering in het buitenland mogelijk te maken
 • specifieke informatie als u vanuit het buitenland in de EU investeert

Links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links