ES ir Andoros muitų sąjunga

Ar jus domina produktų importas iš Andoros? Šis skirsnis padeda suprasti ES muitų sąjungą su Andora.

Glaustai

Europos bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės muitų sąjunga buvo sukurta 1990 m. Jame numatyta:

 • laisvas prekių judėjimas tarp dviejų muitų sąjungos dalių panaikinus tarifines ir netarifines priemones
 • Bendrasis muitų tarifas, bendra prekybos politika ir EB lengvatinių susitarimų bendra deklaracija
 • Andora priima nuostatas dėl importo formalumų, kuriuos Bendrija taiko trečiosioms šalims, ir įstatymus ir kitus teisės aktus, taikomus muitinės reikalams Bendrijoje ir būtinus tinkamam muitų sąjungos veikimui
 • specialūs muitai ir (arba) mokesčių lengvatos keliautojams

Prekyba prekėmis

 • muitų sąjunga apima visus produktus, esančius tarp Suderintos sistemos (SS) 25 ir 97 skirsnių.
 • muitų sąjunga netaikoma žemės ūkio produktams. Tačiau į ES importuojamiems Andoros kilmės produktams, priskiriamiems SS 1–24 skirsniams, importo muitai netaikomi. Be to, lengvatinis režimas taikomas konkretiems į Andorą importuojamiems ES tabako gaminiams.

Tarifai

Kilmės taisyklės

 

Patikrinkite, kokios kilmės taisyklės taikomos konkrečiam jūsų produktui „Mano prekybos asistente“.

Reikalavimai produktams

Techninės taisyklės ir reikalavimai

 • sužinokite apie techninius reikalavimus, taisykles ir procedūras, kuriuos turi atitikti prekės, kad galėtų būti importuojamos į Europos Sąjungą.
 • konkrečių taisyklių ir nuostatų, taikomų jūsų produktui ir jo kilmės šaliai, paieška skyriuje Mano prekybos padėjėjas. Norint pasižiūrėti, kokie reikalavimai taikomi konkrečiam produktui, pirmiausia reikia nurodyti to produkto muitinės kodą. Jei muitinės kodo nežinote, jo galite ieškoti pagal savo produkto pavadinimą įdiegtoje paieškos sistemoje.

Sveikatos ir saugos reikalavimai SFS

 • sužinokite apie sveikatos, saugos, sanitarijos ir fitosanitarijos standartus, kuriuos turi atitikti prekės, kad galėtų būti importuojamos į Europos Sąjungą
 • sveikatos, saugos ir SFS taisyklių, taikomų jūsų produktui ir jo kilmės šaliai, paieška Mano prekybos asistente. Norint pasižiūrėti, kokie reikalavimai taikomi konkrečiam produktui, pirmiausia reikia nurodyti to produkto muitinės kodą. Jei muitinės kodo nežinote, jo galite ieškoti pagal savo produkto pavadinimą įdiegtoje paieškos sistemoje.

Muitinio įforminimo dokumentai ir procedūros

 • Andoros Kunigaikštystė priėmė muitų nuostatas, būtinas tinkamam Muitų sąjungos veikimui, remdamasi Bendrijos muitinės kodeksu ir jo įgyvendinimo nuostatomis.
 • jeigu Andoros Kunigaikštystė savarankiškai taiko lengvatinius muitų tarifus, o jos institucijos nori atlikti kilmės sertifikato (EUR.1 arba A formos) arba sąskaitos faktūros deklaracijos tikrinimą po muitinio įforminimo, tokį tikrinimą atlieka viena iš paskirtųjų Bendrijos muitinės įstaigų.
 • Andoros Kunigaikštystės muitinės įstaigų arba Andoros Kunigaikštystės muitinės įstaigų, kurioms prižiūrint produktai buvo pateikti, išduoti pakaitiniai sertifikatai pripažįstami kitoje Muitų sąjungos dalyje laikantis kiekvienoje iš šių procedūrų nustatytų sąlygų.
 • Andora mutatis mutandis taiko Reglamentą Nr. 1207/2001 (tiekėjo deklaracija)
 • daugiau informacijos apie muitinio įforminimo dokumentus ir procedūras, kurių reikia norint importuoti į Europos Sąjungą

Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos

 • daugiau informacijos apie intelektinės nuosavybės ir GN teisės aktus ES, taip pat apie ES intelektinės nuosavybės teisių politiką prekybos srityje

Dėl prekybos paslaugomis

 • daugiau informacijos apie prekybos paslaugomis taisykles, reglamentus ir priemones

Viešieji pirkimai

 • bendro pobūdžio informacija apie viešųjų pirkimų teisės aktus, taisykles ir patekimą į įvairias rinkas
 • konkrečios informacijos apie ES viešųjų pirkimų rinką paieška

Investicijos

 • ieškokite bendros informacijos, kad galėtumėte investuoti užsienyje
 • rasti konkrečios informacijos, jei investuojate iš užsienio į ES

Nuorodos ir dokumentai

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos