ES prekybos statistika (įskaitant Jungtinę Karalystę)

Duomenis teikianti šalis praneša apie importą iš šalių partnerių ir eksportą į šalis partneres

Rasti mano SS kodą

Komercinius sandorius deklaruojanti šalis

Pranešėjo prekybos partneris

Naršyti visą prekių sąrašą Uždaryti
Statistinių duomenų negauta

Rodomi statistiniai rezultatai, susiję su produktu, kurio kodas {{result.product}}

Rodomi visų produktų kodų statistiniai rezultatai

{{data.reporterName}}
Duomenų teikėjos Importo vertė {{year}} Importuotas kiekis {{year}} Papildomas matavimo vienetas (importas) {{year}} Eksporto vertė {{year}} Eksportuotas kiekis {{year}} Papildomas matavimo vienetas (eksportas) {{year}}
{{row.country}} {{row.country}} {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
Iš viso {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
Šalis Importo vertė {{year}} Importuotas kiekis {{year}} Papildomas matavimo vienetas (importas) {{year}} Eksporto vertė {{year}} Eksportuotas kiekis {{year}} Papildomas matavimo vienetas (eksportas) {{year}}
{{row.country}} {{row.country}} {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
ne ES šalis {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
Atnaujinta: {{lastupdate| date:'dd MMM yyyy'}}


Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos