TUI tikrinimas

Europos tiesioginių užsienio investicijų (TUI) tikrinimo sistema leis ES valstybėms narėms ir Komisijai bendradarbiauti ir keistis informacija apie trečiųjų šalių investicijas, kurios gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai ES.

Reglamentas, kuriuo nustatoma ES TUI tikrinimo sistema, įsigaliojo 2019 m. balandžio 10 d., o jo bendradarbiavimo mechanizmas bus taikomas nuo 2020 m. spalio 11 d.

Reglamentu papildoma bendra ES investicijų politikos sistema užtikrinant, kad ES atvirumas TUI būtų subalansuotas tinkamomis galimų grėsmių kontrolės priemonėmis.

Daugiau informacijos apie TUI patikrą galima rasti Prekybos GD interneto svetainėje.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos