TUI tikrinimas

Europos tiesioginių užsienio investicijų (TUI) tikrinimo sistema sudarys sąlygas ES valstybėms narėms ir Komisijai bendradarbiauti ir keistis informacija apie investicijas iš trečiųjų šalių, kurios gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai ES.

Reglamentas, kuriuo nustatoma ES TUI tikrinimo sistema, įsigaliojo 2019 m. balandžio 10 d., o jo bendradarbiavimo mechanizmas bus taikomas nuo 2020 m. spalio 11 d.

Reglamentu papildoma bendra ES investicijų politikos sistema užtikrinant, kad ES atvirumas TUI būtų subalansuotas tinkama galimų grėsmių kontrole.

Daugiau informacijos apie TUI tikrinimą galima rasti Prekybos GD svetainėje.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos