Examinarea ISD

Cadrul european pentru examinarea investițiilor străine directe (ISD) va permite statelor membre ale UE și Comisiei să coopereze și să facă schimb de informații cu privire la investițiile din țări terțe care ar putea afecta securitatea sau ordinea publică în UE.

Regulamentul de instituire a unui cadru UE de examinare a ISD a intrat în vigoare la 10 aprilie 2019, iar mecanismul său de cooperare se va aplica de la 11 octombrie 2020.

Regulamentul completează cadrul general al politicii de investiții a UE prin asigurarea faptului că deschiderea UE față de ISD este echilibrată prin controale adecvate ale potențialelor amenințări.

Mai multe informații privind examinarea ISD sunt disponibile pe site-ul internet al DG Comerț.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante