Sistemul generalizat de preferințe (SGP)

Întreprinderea dumneavoastră importă produse din țări în curs de dezvoltare sau din țări cel mai puțin dezvoltate? Această secțiune vă ajută să înțelegeți SGP al UE.

Despre SGP

Actualul sistem generalizat de preferințe (SGP) al UE [Regulamentul (UE) nr. 978/2012] seaplică de la 1 ianuarie 2014. În noiembrie 2023, aplicarea acestui regulament SGP a fost prelungită până în decembrie 2027, în așteptarea aprobării unui regulament revizuit privind SGP de către Parlamentul European și Consiliul UE.

Cele trei regimuri ale sistemului, SGP general, sistemul de stimulente SGP + și sistemul „Totul în afară de arme” (EBA) sunt consolidate prin ajustarea preferințelor și asigurarea faptului că acestea au un impact mai mare.

Țările eligibile pentru SGP sunt enumerate în anexa I la Regulamentul SGP. Țările care beneficiază de noile preferințe SGP sunt enumerate în anexa II. Beneficiarii „Totul în afară de arme” sunt enumerați în anexa IV.

Modalitatea de solicitare a regimului special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe, SGP + este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 978/2012 și în regulamentul delegat (UE) nr. 155/2013 al Comisiei.

Regulile de origine preferențiale

 

Pentru a putea beneficia de un tratament preferențial, produsul dumneavoastră va trebui să respecte regulile de origine prevăzute în acord. Vă rugăm să consultați instrumentulinteractiv de autoevaluare a regulilor de origine (ROSA)din cadrul Asistentului meu comercial pentru a evalua dacă produsul dumneavoastră respectă regulile de origine și pentru a afla cum să pregătiți documentele corecte.

Informații generale privind regulile de origine și procedurile de determinare a originii pot fi găsite în această secțiune.

Originea este „naționalitatea economică” a mărfurilor comercializate. Dacă sunteți nou pe această temă, puteți găsi o introducere a principalelor concepte din secțiunea „Produse”.

Regulile de origine preferențiale

Unde pot găsi normele?

Regulile de origine sunt prevăzute în următoarele documente juridice:

Vă rugăm să rețineți că acestea sunt reglementări cuprinzătoare, care nu se referă doar la origine. Cu toate acestea, ghidul Comisiei pentru utilizatori privind regulile de origine SGP (Regulile de origine ale Uniunii Europene pentru SGP: Un ghid pentru utilizatori) include o versiune consolidată neoficială a textului juridic privind regulile de origine SGP.

Produsul meu este originar dintr-o țară care beneficiază de SGP?

Pentru ca produsul dumneavoastră să se califice pentru un tarif preferențial mai mic sau egal cu zero în cadrul SGP, acesta trebuie să fie originar dintr-o țară care beneficiază de SGP. Se consideră că un produs este originar dintr-o țară care beneficiază de SGP dacă

 • obținute integral într-o țară beneficiară sau
 • obținute într-o țară beneficiară care conțin materiale care nu au fost obținute integral, dar au fost supuse unor prelucrări sau transformări suficiente, astfel cum sunt definite în normele specifice produsului din anexa 22-03 la regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei anexa
  22-03, include două seturi de norme: una aplicabilă țărilor care beneficiază de SGP cel mai puțin dezvoltate, una aplicabilă tuturor celorlalte țări care beneficiază de SGP.

Exemple ale principalelor tipuri denorme specifice produselordin acordurile comerciale ale UE

 • regula valorii adăugate – valoarea tuturor materialelor neoriginare dintr-un produs nu poate depăși un anumit procent din prețul său franco fabrică
 • modificarea clasificării tarifare – procesul de producție duce la o modificare a clasificării tarifare între materialele neoriginare și produsul final – de exemplu producția de hârtie (capitolul 48 din Sistemul armonizat) din pastă neoriginară (capitolul 47 din Sistemul armonizat)
 • operațiuni specifice – este necesar un proces de producție specific, de exemplu filarea fibrelor în fire – astfel de norme sunt utilizate în principal în sectorul textilelor de îmbrăcăminte și în cel chimic

Sfaturi pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului

Se prevede o flexibilitate suplimentară pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produselor, cum ar fi toleranța sau cumulul.

Toleranță

În SGP, regula de toleranță permite producătorului să utilizeze materiale neoriginare care sunt în mod normal interzise de regula specifică produsului, cu condiția ca greutatea sau valoarea lor netă să nu depășească:

 • 15 % din greutatea produsului pentru produse agricole și produse agricole prelucrate încadrate la capitolele 2 și 4-24 din Sistemul armonizat, altele decât produsele pescărești prelucrate de la capitolul 16
 • 15 % din prețul franco fabrică al produsului pentru produse industriale, altele decât textilele și îmbrăcămintea

Toleranțe specifice se aplică produselor textile și de îmbrăcăminte clasificate la capitolele 63-50 din Sistemul armonizat, care sunt incluse în nota 6 și în nota 7 din anexa A Note introductive la lista din anexa 22-03.

Această toleranță nu poate fi utilizată pentru a depăși niciun prag maxim al valorii materialelor neoriginare enumerate în regulile specifice produsului.

Cumul

SGP prevede următoarele modalități de cumulare a originii

 • Cumulul bilateral, care permite ca materialele originare din UE să fie considerate ca fiind originare din țara care beneficiază de SGP atunci când sunt utilizate la fabricarea unui produs
 • Cumulul regional, care permite cumulul în cadrul anumitor grupuri regionale de țări. În prezent, acest lucru este valabil pentru

Grupul I

 • Cambodgia
 • Indonezia
 • Laos
 • Myanmar/Birmania
 • Filipine
 • Vietnam *

* Vietnamul nu va mai fi beneficiar al SGP începând cu1 ianuarie 2023

Grupul III

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • India
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Acest cumul permite ca materialele importate din țări din același grup să fie considerate originare atunci când sunt utilizate la fabricarea unui produs. Există anumite condiții speciale pentru produsele textile din anexa 22-05 și pentru anumite produse excluse de la cumulul regional enumerate în anexa 22-04.

 • Cumul interregional, care permite țărilor beneficiare din grupele I și III să utilizeze materialul celeilalte țări ca fiind originar. Acest cumul face obiectul unei cereri, care nu este acordat în mod automat. În prezent, există un astfel de cumul.
 • Cumul extins, care permite unei țări beneficiare să solicite cumulul cu o țară cu care Uniunea Europeană are un acord de liber schimb. În prezent, acest cumul nu se aplică.
 • Cumulul cu Norvegia, Elveția și Turcia permite ca materialele originare din aceste trei țări să fie considerate originare dintr-o țară beneficiară atunci când sunt utilizate la fabricarea unui produs. Mărfurile agricole încadrate la capitolele 1-24 din Sistemul armonizat sunt excluse de la acest tip de cumul.

Derogări

Se poate acorda o derogare specifică, în condiții specifice, pentru a permite reguli de origine mai flexibile aplicabile anumitor produse originare din anumite țări. O astfel de derogare a fost acordată și este în vigoare în prezent pentru Capul Verde.

Alte cerințe

Produsul dumneavoastră trebuie, de asemenea, să respecte toate celelalte cerințe aplicabile ale protocolului (cum ar fi prelucrarea sau transformarea insuficientă sau regula de nemodificare).

Regula de nemodificare

Produsele originare trebuie să fie transportate din țara care beneficiază de SGP către UE fără a fi prelucrate ulterior într-o țară terță.

Unele operațiuni pot fi efectuate într-o țară terță dacă produsele rămân sub supraveghere vamală, cum ar fi:

 • adăugarea sau aplicarea de marcaje, etichete, sigilii sau orice documente pentru a asigura conformitatea cu cerințele interne specifice ale țării importatoare
 • conservarea produselor în condiții bune
 • depozitare
 • divizarea transporturilor

Autoritățile vamale pot solicita dovada respectării normei, cum ar fi:

 • documente contractuale de transport, cum ar fi conosamentele
 • dovezi faptice sau concrete bazate pe marcarea sau numerotarea coletelor
 • orice dovadă referitoare la mărfurile în sine

Rambursarea drepturilor

Rambursarea taxelor plătite anterior pentru materialele neoriginare utilizate pentru fabricarea unui produs care este exportat în cadrul unui tarif preferențial este permisă în cadrul sistemului SGP.

Proceduri de determinare a originii

Cum se solicită tariful preferențial

Exportatorii și importatorii trebuie să urmeze procedurile de determinare a originii. Procedurile privind originea legate de o cerere de tarif preferențial și verificarea de către autoritățile vamale sunt prevăzute la articolele 60 și 70-112 din regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei. Acestea clarifică, de exemplu, modul de declarare a originii unui produs, modul de solicitare a preferințelor sau modul în care autoritățile vamale pot verifica originea unui produs.

Declarația de origine

 • Nu este necesară nicio dovadă de origine pentru importurile către UE atunci când valoarea totală a transportului nu depășește 500 EUR pentru coletele mici sau 1,200 EUR pentru bagajele personale

Dovezi de origine

Exportatorii din țările beneficiare pot declara pe propria răspundere că produsul lor este originar, furnizând un atestat de origine care poate fi întocmit de

Un atestat de origine este o declarație de origine întocmită de exportatorul înregistrat pe o factură, o notă de livrare, o listă de colisaj sau orice alt document comercial care permite identificarea mărfurilor și a exportatorului. Textul atestatului de origine este prevăzut în anexa 22-07 la Regulamentul (UE) 2015/2447. Pentru normele privind atestatul de origine, vă rugăm să consultați în principal articolul 92 și articolul 93 din regulamentul respectiv.

După 30 iunie 2020, dovada de origine pentru a solicita tratament tarifar preferențial în cadrul SGP este un atestat de origine eliberat de exportatori care sunt înregistrați în țara beneficiară în sistemul exportatorilor înregistrați (REX). Certificatele din formularul A nu mai sunt acceptate după această dată.

Cu toate acestea, având în vedere perturbările cauzate de pandemia de COVID-19, este posibil să se solicite o perioadă de tranziție prelungită. Țările în care sistemul REX nu a putut fi implementat sau utilizat din cauza pandemiei pot beneficia de o nouă prelungire a perioadei de tranziție până la 31 decembrie 2020, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2020/750. Pentru actualizări periodice, vă rugăm să consultați site-ul REX.

Atestatul de origine rămâne valabil timp de 12 luni de la data la care a fost întocmit.

Verificarea originii

Autoritățile vamale pot verifica dacă un produs importat este într-adevăr originar sau îndeplinește alte cerințe privind originea. SGP se bazează pe următoarele principii:

 • verificarea se bazează pe cooperarea administrativă dintre autoritățile vamale ale țării beneficiare și UE
 • controalele privind originea produselor sunt efectuate de autoritățile vamale ale țării beneficiare, dar, dacă este necesar, Comisia sau autoritățile statelor membre ale UE pot participa la astfel de anchete.
 • după încheierea verificării, autoritățile țării beneficiare comunică rezultatele autorităților solicitante din statul membru al UE care efectuează determinarea finală a originii.

Cerințe privind produsele

Norme și cerințe tehnice

Cerințele referitoare la produse și regimurile comerciale pe care trebuie să le îndeplinească mărfurile pentru a fi importate în Uniunea Europeană.

Căutați normele și reglementările specifice aplicabile produsului dumneavoastră și țării sale de origine utilizând Asistentul meu comercial.

Pentrua vizualiza cerințele referitoare la produsul dumneavoastră va trebui să identificați mai întâi codul său vamal. Dacă nu cunoașteți codul vamal, îl puteți căuta cu numele produsului în motorul de căutare încorporat.

Cerințe de sănătate și siguranță, standarde sanitare și fitosanitare

Aflați mai multe despre standardele sanitare, de siguranță, sanitare și fitosanitare (SPS) pe care trebuie să le îndeplinească mărfurile pentru a fi importate în Uniunea Europeană.

Căutați normele sanitare, de siguranță și sanitare și fitosanitare aplicabile produsului dumneavoastră și țării sale de origine în asistentul meu comercial.

Documente și proceduri de vămuire

Dovadă de origine

Exportatorii din țările beneficiare pot declara pe propria răspundere că produsul lor este originar, furnizând un atestat de origine care poate fi întocmit de

Un atestat de origine este o declarație de origine întocmită de exportatorul înregistrat pe o factură, o notă de livrare, o listă de colisaj sau orice alt document comercial care permite identificarea mărfurilor și a exportatorului. Textul atestatului de origine este prevăzut în anexa 22-07 la Regulamentul (UE) 2015/2447. Pentru normele privind atestatul de origine, vă rugăm să consultați în principal articolul 92 și articolul 93 din regulamentul respectiv.

După 30 iunie 2020, dovada de origine pentru a solicita tratament tarifar preferențial în cadrul SGP este un atestat de origine eliberat de exportatori care sunt înregistrați în țara beneficiară în sistemul exportatorilor înregistrați (REX). Certificatele din formularul A nu mai sunt acceptate după această dată.

Cu toate acestea, având în vedere perturbările cauzate de pandemia de COVID-19, este posibil să se solicite o perioadă de tranziție prelungită. Țările în care sistemul REX nu a putut fi implementat sau utilizat din cauza pandemiei pot beneficia de o nouă prelungire a perioadei de tranziție până la 31 decembrie 2020, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2020/750. Pentru actualizări periodice, vă rugăm să consultați site-ul REX.

Atestatul de origine rămâne valabil timp de 12 luni de la data la care a fost întocmit.

Alte documente

Procedurile vamale pentru import și export.

Proprietatea intelectuală și indicațiile geografice

 • Normele UE privind
  • Proprietatea intelectuală și indicațiile geografice
  • Politica UE privind proprietatea intelectuală și țările în curs de dezvoltare

Comerțul cu servicii

Achizițiile publice

Investiții

Linkuri și documente utile

Verificați normele și tarifele specifice care se aplică bunului pe care doriți să îl importați/exportați în Asistentul meu comercial.

Regulamentul (UE) nr. 978/2012 privind preferințele tarifare generalizate.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante