Sistemul generalizat de preferințe (SGP)

Societatea dumneavoastră importă produse din țările în curs de dezvoltare sau din țările cel mai puțin dezvoltate? Această secțiune vă ajută să înțelegeți SGP al UE.

Despre SGP

Actualul sistem generalizat de preferințe (SGP) al UE [Regulamentul (UE) nr. 978/2012]se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Cele trei regimuri ale sistemului, sistemul general SGP, sistemul de stimulente SGP + și sistemul „Totul în afară de arme” (EBA) sunt consolidate prin ajustarea preferințelor și asigurarea unui impact mai mare al acestora.

Țările eligibile pentru SGP sunt enumerate în anexa I la Regulamentul SGP. Țările care beneficiază de noile preferințe SGP sunt enumerate în anexa II. Beneficiarii inițiativei „Totul în afară de arme” sunt enumerați în anexa IV.

Modul de solicitare a regimului special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe, SGP +, este stabilit în Regulamentul (UE) nr. 978/2012 și în regulamentul delegat (UE) nr. 155/2013 al Comisiei.

Reguli de origine

 

Pentru a putea beneficia de tratament preferențial, produsul dumneavoastră va trebui să respecte regulile de origine prevăzute în acord. Vă rugăm să consultați instrumentulinteractiv de autoevaluare a regulilor de origine (ROSA)din Asistentul meu pentru a evalua dacă produsul dumneavoastră respectă regulile de origine și pentru a afla cum să pregătiți documentele corecte.

Informații generale privind regulile de origine și procedurile de determinare a originii sunt disponibile în această secțiune.

Originea este „naționalitatea economică” a mărfurilor comercializate. Dacă sunteți nou la subiect, puteți găsi o introducere la principalele concepte din secțiunea „Produse”.

Reguli de origine

Unde pot găsi normele?

Regulile de origine sunt prevăzute în următoarele documente juridice:

Vă atragem atenția asupra faptului că acestea sunt reglementări cuprinzătoare, care nu se referă doar la origine. Cu toate acestea, Ghidul Comisiei pentru utilizatori privind regulile de origine SGP (Regulile de origine ale Uniunii Europene pentru SGP: Un ghid pentru utilizatori) include o versiune consolidată neoficială a textului juridic privind regulile de origine ale SGP.

Produsul meu este originar dintr-o țară care beneficiază de SGP?

Pentru ca produsul dumneavoastră să poată beneficia de un tarif preferențial mai mic sau egal cu zero în cadrul SGP, acesta trebuie să fie originar dintr-o țară care beneficiază de SGP. Se consideră că un produs este originar dintr-o țară care beneficiază de SGP dacă este

 • obținute integral într-o țară beneficiară sau
 • obținute într-o țară beneficiară care conțin materiale care nu au fost obținute integral, dar care au fost supuse unor prelucrări sau transformări suficiente, astfel cum sunt definite de normele specifice produsului din anexa 22-03 la regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei, anexa
  22-03 include două seturi de norme: una aplicabilă țărilor care beneficiază de SGP cel mai puțin dezvoltate, una aplicabilă tuturor celorlalte țări care beneficiază de SGP.

Exemple ale principalelor tipuri denorme specifice produselordin acordurile comerciale ale UE

 • regula valorii adăugate – valoarea tuturor materialelor neoriginare dintr-un produs nu poate depăși un anumit procent din prețul său franco fabrică
 • modificarea clasificării tarifare – procesul de producție duce la o modificare a clasificării tarifare între materialele neoriginare și produsul final – de exemplu, producția de hârtie (capitolul 48 din Sistemul armonizat) din pastă de hârtie neoriginară (capitolul 47 din Sistemul armonizat)
 • operațiuni specifice – este necesar un proces de producție specific, de exemplu filarea fibrelor în fire – astfel de reguli sunt utilizate în principal în industria textilă și în sectorul chimic.

Sfaturi pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului

Se prevede o flexibilitate suplimentară pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului, cum ar fi toleranța sau cumulul.

Toleranță

În SGP, regula de toleranță permite producătorului să utilizeze materiale neoriginare care sunt în mod normal interzise de regula specifică produsului, atât timp cât greutatea sau valoarea lor netă nu depășește

 • 15 % din greutatea produsului pentru produsele agricole și produsele agricole prelucrate încadrate la capitolele 2 și 4-24 din Sistemul armonizat, altele decât produsele pescărești prelucrate de la capitolul 16
 • 15 % din prețul franco fabrică al produsului pentru produse industriale, altele decât textile și îmbrăcăminte

Toleranțele specifice se aplică textilelor și îmbrăcămintei clasificate la capitolele 50-63 din Sistemul armonizat, care sunt incluse în nota 6 și în nota 7 din anexa A Note introductive la lista din anexa 22-03.

Această toleranță nu poate fi utilizată pentru a depăși niciun prag al valorii maxime a materialelor neoriginare enumerate în regulile specifice produsului.

Cumul

SGP prevede următoarele modalități de cumulare a originii

 • Cumulul bilateral, care permite ca materialele originare din UE să fie considerate ca fiind originare din țara care beneficiază de SGP atunci când sunt utilizate la fabricarea unui produs
 • Cumulul regional, care permite cumulul în cadrul unor grupuri regionale de țări specificate. În prezent, acest lucru este valabil pentru

Grupul I

 • Cambodgia
 • Indonezia
 • Laos
 • Myanmar/Birmania
 • Filipine
 • Vietnam *

* Vietnamul nu va mai beneficia de SGP începând cu 1ianuarie 2023

Grupul III

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • India
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Acest cumul permite ca materialele importate din țări din același grup să fie considerate ca fiind originare atunci când sunt utilizate la fabricarea unui produs. În anexa 22-05 există anumite condiții speciale pentru produsele textile și pentru anumite produse care sunt excluse de la cumulul regional enumerate în anexa 22-04.

 • Cumulul interregional, care permite țărilor beneficiare din grupul I și grupul III să utilizeze materialul celeilalte țări ca fiind originar. Acest cumul face obiectul unei cereri, care nu este acordată în mod automat. În prezent, există un astfel de cumul.
 • Cumulul extins, care permite unei țări beneficiare să solicite cumulul cu o țară cu care Uniunea Europeană a încheiat un acord de liber schimb. În prezent, acest cumul nu se aplică.
 • Cumulul cu Norvegia, Elveția și Türkiye permite ca materialele originare din aceste trei țări să fie considerate ca fiind originare dintr-o țară beneficiară atunci când sunt utilizate la fabricarea unui produs. Mărfurile agricole care intră sub incidența capitolelor 1-24 din Sistemul armonizat sunt excluse de la acest tip de cumul.

Derogări

Se poate acorda o derogare specifică, în anumite condiții, pentru a permite reguli de origine mai flexibile aplicabile anumitor produse originare din anumite țări. O astfel de derogare a fost acordată Capului Verde și este în vigoare în prezent.

Alte cerințe

Produsul dumneavoastră trebuie, de asemenea, să respecte toate celelalte cerințe aplicabile ale protocolului (cum ar fi prelucrarea sau transformarea insuficientă sau regula de nemodificare).

Regula de nemodificare

Produsele originare trebuie transportate din țara care beneficiază de SGP către UE fără a fi prelucrate ulterior într-o țară terță.

Unele operațiuni pot fi efectuate într-o țară terță dacă produsele rămân sub supraveghere vamală, cum ar fi:

 • adăugarea sau aplicarea de mărci, etichete, sigilii sau orice documente pentru a asigura conformitatea cu cerințele interne specifice ale țării importatoare
 • conservarea produselor în bune condiții
 • depozitare
 • divizarea transporturilor

Autoritățile vamale pot solicita dovezi ale respectării normei, cum ar fi:

 • documente contractuale de transport, cum ar fi conosamentele
 • dovezi concrete sau concrete bazate pe marcarea sau numerotarea coletelor
 • orice dovezi referitoare la mărfurile în sine

Rambursarea drepturilor

Rambursarea taxelor plătite anterior pentru materialele neoriginare utilizate pentru fabricarea unui produs care este exportat în cadrul unui tarif preferențial este permisă în cadrul sistemului SGP.

Proceduri de determinare a originii

Cum se poate solicita un tarif preferențial

Exportatorii și importatorii trebuie să urmeze procedurile de origine. Procedurile de origine legate de o cerere de tarif preferențial și de verificarea de către autoritățile vamale sunt prevăzute la articolele 60 și 70-112 din regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei. Acestea clarifică, de exemplu, modul de declarare a originii unui produs, modul de solicitare a preferințelor sau modul în care autoritățile vamale pot verifica originea unui produs.

Declarația de origine

 • Nu este necesară nicio dovadă de origine pentru importurile în UE atunci când valoarea totală a transportului nu depășește 500 EUR pentru coletele mici sau 1,200 EUR pentru bagajele personale

Dovezi de origine

Exportatorii din țările beneficiare pot declara pe propria răspundere că produsul lor este originar prin furnizarea unui atestat de origine care poate fi întocmit de

Un atestat de origine este o declarație de origine întocmită de exportatorul înregistrat pe o factură, o notă de livrare, o listă de coliziune sau pe orice alt document comercial care permite identificarea mărfurilor și a exportatorului. Textul atestatului de origine este prevăzut în anexa 22-07 la Regulamentul (UE) 2015/2447. Pentru normele privind atestatul de origine, vă rugăm să consultați în principal articolul 92 și articolul 93 din regulamentul respectiv.

După 30 iunie 2020, dovada de origine pentru solicitarea unui tratament tarifar preferențial în cadrul SGP este un atestat de origine eliberat de exportatorii care sunt înregistrați în țara beneficiară în sistemul exportatorilor înregistrați (REX). Certificatele de tip A nu mai sunt acceptate după această dată.

Cu toate acestea, având în vedere perturbările cauzate de pandemia de COVID-19, este posibil să se solicite o perioadă de tranziție prelungită. Țările în care sistemul REX nu a putut fi implementat sau utilizat din cauza pandemiei pot beneficia de o altă prelungire a perioadei de tranziție până la 31 decembrie 2020, astfel cum a fost instituită prin Regulamentul (UE) 2020/750. Pentru actualizări periodice, vă rugăm să consultați site-ul web al REX.

Atestatul de origine rămâne valabil timp de 12 luni de la data întocmirii sale.

Verificarea originii

Autoritățile vamale pot verifica dacă un produs importat este într-adevăr originar sau îndeplinește alte cerințe privind originea. SGP se bazează pe următoarele principii:

 • verificarea se bazează pe cooperarea administrativă dintre autoritățile vamale din țara beneficiară și UE
 • controalele privind originea produselor sunt efectuate de autoritățile vamale ale țării beneficiare, dar, dacă este necesar, Comisia sau autoritățile statelor membre ale UE pot participa la astfel de anchete.
 • după încheierea verificării, autoritățile din țara beneficiară comunică rezultatele autorităților solicitante ale statului membru al UE care efectuează determinarea finală a originii.

Cerințe privind produsele

Norme și cerințe tehnice

Cerințele privind produsele și regimurile comerciale pe care mărfurile trebuie să le îndeplinească pentru a fi importate în Uniunea Europeană.

Căutați normele și reglementările specifice aplicabile produsului dumneavoastră și țării sale de origine utilizând Asistentul meu pentru comerț.

Pentrua vizualiza cerințele referitoare la produsul dumneavoastră va trebui să identificați mai întâi codul său vamal. Dacă nu cunoașteți codul vamal, îl puteți căuta după denumirea produsului dumneavoastră în motorul de căutare încorporat.

Cerințe privind sănătatea și siguranța, standarde sanitare și fitosanitare

Aflați mai multe despre standardele sanitare, de siguranță, sanitare și fitosanitare (SPS) pe care mărfurile trebuie să le îndeplinească pentru a fi importate în Uniunea Europeană.

Căutați normele sanitare, de siguranță și SPS aplicabile produsului dumneavoastră și țării sale de origine în Asistentul meu pentru comerț.

Documente și proceduri de vămuire

Dovada originii

Exportatorii din țările beneficiare pot declara pe propria răspundere că produsul lor este originar prin furnizarea unui atestat de origine care poate fi întocmit de

Un atestat de origine este o declarație de origine întocmită de exportatorul înregistrat pe o factură, o notă de livrare, o listă de coliziune sau pe orice alt document comercial care permite identificarea mărfurilor și a exportatorului. Textul atestatului de origine este prevăzut în anexa 22-07 la Regulamentul (UE) 2015/2447. Pentru normele privind atestatul de origine, vă rugăm să consultați în principal articolul 92 și articolul 93 din regulamentul respectiv.

După 30 iunie 2020, dovada de origine pentru solicitarea unui tratament tarifar preferențial în cadrul SGP este un atestat de origine eliberat de exportatorii care sunt înregistrați în țara beneficiară în sistemul exportatorilor înregistrați (REX). Certificatele de tip A nu mai sunt acceptate după această dată.

Cu toate acestea, având în vedere perturbările cauzate de pandemia de COVID-19, este posibil să se solicite o perioadă de tranziție prelungită. Țările în care sistemul REX nu a putut fi implementat sau utilizat din cauza pandemiei pot beneficia de o altă prelungire a perioadei de tranziție până la 31 decembrie 2020, astfel cum a fost instituită prin Regulamentul (UE) 2020/750. Pentru actualizări periodice, vă rugăm să consultați site-ul web al REX.

Atestatul de origine rămâne valabil timp de 12 luni de la data întocmirii sale.

Alte documente

Procedurile vamale pentru import și export.

Proprietate intelectuală și indicații geografice

 • Normele UE privind
  • Proprietate intelectuală și indicații geografice
  • Politica UE privind proprietatea intelectuală și țările în curs de dezvoltare

Comerțul cu servicii

Achiziții publice

Investițiile

Linkuri și documente utile

Verificați normele și tarifele specifice care se aplică bunului pe care doriți să îl importați/exportați în Asistentul meu pentru comerț.

Regulamentul (UE) nr. 978/2012 privind preferințele tarifare generalizate.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante