Servicii

Doriți să vindeți sau să cumpărați servicii în UE? Această secțiune vă va ghida prin elementele fundamentale ale pieței unice a UE pentru servicii în ceea ce privește legislația, recunoașterea calificărilor profesionale, standardele aplicate și comerțul exterior.

Serviciile sunt esențiale pentru economia UE. Acestea reprezintă peste 70 % din PIB-ul UE și pentru o parte egală a forței sale de muncă.

Drepturile furnizorilor din UE

Dacă sunteți furnizor de servicii europene, aveți dreptul

 • să înființați o societate în altă țară din UE

 • să presteze sau să primească servicii în altă țară din UE decât cea în care se desfășoară activitatea dumneavoastră

Piața unică a UE pentru servicii

Care este temeiul juridic pentru piața unică europeană a serviciilor?

Directiva privind serviciile (2006/123/CE) acoperă majoritatea sectoarelor de servicii, inclusiv comerțul cu amănuntul, turismul, construcțiile și serviciile pentru întreprinderi. Se referă la serviciile care fac obiectul schimburilor comerciale dintre țările UE, precum și la serviciile furnizate în cadrul uneia dintre aceste țări. Pe scurt, directiva

 • elimină birocrația și simplifică normele de stabilire a prestatorilor de servicii în țara lor de origine și în străinătate
 • simplificarea normelor privind prestarea transfrontalieră de servicii în alte țări din UE
 • consolidează drepturile consumatorilor de servicii
 • facilitează accesul la o gamă mai largă de servicii

Utilizați Ghidul rapid al Directivei privind serviciile pentru a stabili care sunt serviciile vizate, care sunt dispozițiile principale și modul în care aceasta aduce beneficii furnizorilor de servicii și beneficiarilor serviciilor.

Pe lângă Directiva privind serviciile, o serie de legi sectoriale specifice stabilesc normele pentru serviciile financiare, transporturi, telecomunicațiiserviciile poștale și radiodifuziune.

Recunoașterea calificărilor profesionale

Calificările profesionale sunt recunoscute între țările UE?

Da, profesioniștii din UE se pot deplasa liber peste hotare și pot practica profesia lor sau pot presta servicii în străinătate.

 • Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale facilitează recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale între țările UE
 • există, de asemenea, directive speciale pentru avocați și alte profesii care se ocupă cu stabilirea într-o altă țară din UE și prestarea transfrontalieră de servicii
 • Cardul profesional european este o procedură digitală la nivelul UE pentru recunoașterea calificărilor profesionale. Este disponibilă în prezent pentru asistenți medicali generaliști, fizioterapeuți, farmaciști, agenți imobiliari și ghizi montani
 • Baza de date a profesiilor reglementate conține informații privind profesiile reglementate, statistici privind profesioniștii care migrează, punctele de contact și autoritățile naționale din țările UE, țările SEE și Elveția.

Despre piața unică a serviciilor din UE.

 

Brexit

 • Puteți găsi aici o analiză a consecințelor juridice ale retragerii Regatului Unit asupra prestării de servicii și a detașării lucrătorilor.
 • Puteți consulta alte orientări referitoare la impactul retragerii Regatului Unit — lista completă este disponibilă pe site-ul UE privind pregătirea pentru Brexit

Comerțul exterior

Acordurile comerciale bilaterale ale UE cu țări terțe au drept rezultat o deschidere semnificativă a pieței pentru comerțul cu servicii. Lista acordurilor comerciale este disponibilă aici.

Găsiți informații despre comerțul cu servicii pe piața dumneavoastră de interes.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante