Diensten

Wilt u in de EU diensten verkopen of kopen? In deze rubriek vindt u de fundamenten van de interne EU-markt voor diensten op het gebied van wetgeving, erkenning van beroepskwalificaties, toegepaste normen en buitenlandse handel.

Diensten zijn van cruciaal belang voor de economie van de EU. Zij zijn goed voor meer dan 70 % van het bbp van de EU en voor een gelijk deel van de werkgelegenheid.

Rechten van EU-leveranciers

Als u een Europese dienstverlener bent, hebt u recht op

 • een bedrijf oprichten in een ander EU-land

 • diensten verlenen of ontvangen in een ander EU-land dan het land waar uw bedrijf is gevestigd

De interne markt voor diensten van de EU

Wat is de rechtsgrondslag voor de Europese interne markt voor diensten?

De dienstenrichtlijn (2006/123/EG) heeft betrekking op de meeste dienstensectoren zoals detailhandel, toerisme, bouw en zakelijke dienstverlening. Het verwijst naar diensten die worden verhandeld tussen EU-landen, en naar diensten die in een van de landen worden verleend. Kortom, de richtlijn

 • afschaffing van de administratieve rompslomp en vereenvoudiging van de regels voor de vestiging van dienstverleners in hun land van herkomst en in het buitenland
 • vereenvoudiging van de regels voor grensoverschrijdende dienstverlening in andere EU-landen
 • versterking van de rechten van de consumenten van diensten
 • betere toegang tot een breder scala aan diensten

Gebruik de Quick Guide to the Services Directive om te weten te komen welke diensten onder de richtlijn vallen, wat zijn de belangrijkste bepalingen en hoe de diensten van dienstverleners en afnemers van diensten er baat bij hebben.

Naast de dienstenrichtlijn heeft een aantal sectorspecifieke wetten de regels voor financiële diensten, vervoer, telecommunicatiepostdiensten en omroep vastgesteld.

Erkenning van beroepskwalificaties

Zijn er tussen EU-landen erkende beroepskwalificaties?

Ja, beroepsbeoefenaren in de EU kunnen zich vrij over de grenzen heen bewegen en hun beroep uitoefenen of diensten verlenen in het buitenland.

 • De richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (2005/36/EG) vergemakkelijkt de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties tussen EU-landen.
 • er zijn ook specifieke richtlijnen voor advocaten en bepaalde andere beroepsgroepen die zich bezighouden met vestiging in een ander EU-land en grensoverschrijdende dienstverlening.
 • De Europese beroepskaart is een EU-brede digitale procedure voor de erkenning van beroepskwalificaties. Het is momenteel beschikbaar voor algemeen ziekenverplegers, fysiotherapeuten, apothekers, vastgoedmakelaars en berggidsen
 • De databank van gereglementeerde beroepen bevat informatie over gereglementeerde beroepen, statistieken over migrerende beroepsbeoefenaars, contactpunten en nationale autoriteiten in EU-landen, EER-landen en Zwitserland

Over de interne markt van de EU voor diensten.

 

Brexit

 • Hier vindt u een analyse van de rechtsgevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk voor de dienstverlening en de detachering van werknemers.
 • U kunt andere richtsnoeren raadplegen over het effect van de terugtrekking van het VK — de volledige lijst is beschikbaar op de website van de EU over de voorbereiding op de brexit

Buitenlandse handel

De bilaterale handelsovereenkomsten van de EU met derde landen leiden tot een aanzienlijke openstelling van de markt voor de handel in diensten. De lijst van handelsovereenkomsten is hier beschikbaar.

Informatie over de handel in diensten

Deze pagina delen:

Snelle links