Paslaugos

Ar norite parduoti arba pirkti paslaugas ES? Šiame skyriuje rasite informacijos apie ES bendrosios paslaugų rinkos pagrindus, susijusius su teisės aktais, profesinių kvalifikacijų pripažinimu, taikomais standartais ir išorės prekyba.

Paslaugos yra nepaprastai svarbios ES ekonomikai. Jie sudaro daugiau kaip 70 % ES BVP ir vienodą užimtumo dalį.

ES tiekėjų teisės

Jei esate Europos paslaugų teikėjas, turite teisę:

 • įsteigti bendrovę kitoje ES šalyje

 • teikti arba gauti paslaugas kitoje ES šalyje nei ta, kurioje jūsų įmonė įsisteigusi;

ES bendrosios paslaugų rinkos teisinis pagrindas

Koks yra Europos bendrosios paslaugų rinkos teisinis pagrindas?

Paslaugų direktyva (2006/123/EB) taikoma daugumai paslaugų sektorių, įskaitant mažmeninės prekybos, turizmo, statybos ir verslo paslaugas. Tai paslaugos, kuriomis prekiauja ES šalys, taip pat vienoje iš šalių teikiamos paslaugos. Trumpai tariant, direktyva

 • pašalinama biurokratinė našta ir supaprastinamos paslaugų teikėjų įsisteigimo savo šalyje ir užsienyje taisyklės
 • supaprastinamos paslaugų, kurias teikiant kertama siena, teikimo kitose ES šalyse taisyklės
 • sustiprinamos paslaugų vartotojų teisės
 • užtikrinama lengvesnė prieiga prie įvairesnių paslaugų

Naudokitės Paslaugų direktyvos trumpu vadovu, kad sužinotumėte, kokios paslaugos, kokios yra pagrindinės nuostatos ir kaip jos naudingos paslaugų teikėjams ir gavėjams.

Be Paslaugų direktyvos, keliuose konkretiems sektoriams skirtuose įstatymuose nustatytos finansinių paslaugų, transporto, telekomunikacijų, pašto paslaugų ir transliavimo taisyklės.

Profesinių kvalifikacijų pripažinimo

Ar profesinės kvalifikacijos pripažįstamos ES šalyse?

Taip, ES specialistai gali laisvai judėti iš vienos valstybės į kitą ir užsiimti profesine veikla arba teikti paslaugas užsienyje.

 • Profesinių kvalifikacijų direktyva (2005/36/EB) palengvinamas abipusis profesinių kvalifikacijų pripažinimas ES šalyse
 • teisininkams ir tam tikroms kitoms profesijoms taip pat taikomos specialios direktyvos, susijusios su įsisteigimu kitoje ES šalyje ir tarpvalstybiniu paslaugų teikimu.
 • Europos profesinis pažymėjimas yra ES masto skaitmeninė profesinių kvalifikacijų pripažinimo procedūra. Šiuo metu jis skirtas bendrosios praktikos slaugytojams, fizioterapeutams, vaistininkams, nekilnojamojo turto agentams ir kalnų gidams.
 • Reglamentuojamų profesijų duomenų bazėje kaupiama informacija apie reglamentuojamas profesijas, statistiniai duomenys apie migruojančius specialistus, kontaktiniai centrai ir ES šalių, EEE šalių ir Šveicarijos nacionalinės valdžios institucijos.

Apie ES bendrąją paslaugų rinką.

 

„Brexit“

 • Čia pateikiama Jungtinės Karalystės išstojimo teisinių pasekmių paslaugų teikimui ir darbuotojų komandiravimui analizė.
 • Galite susipažinti su kitomis gairėmis dėl Jungtinės Karalystės išstojimo poveikio. visą sąrašą galima rasti ES pasirengimo „Brexit’ui“ interneto svetainėje.

Išorės prekyba

ES dvišaliai prekybos susitarimai su trečiosiomis šalimis lemia didelį rinkos atvirumą prekybai paslaugomis. Prekybos susitarimų sąrašas pateikiamas čia.

Ieškokite informacijos apie prekybą paslaugomis jus dominančioje rinkoje.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos