Servizzi

Trid tbigħ jew tixtri servizzi fl-UE? Din it-taqsima se tiggwidak permezz tal-elementi fundamentali tas-suq uniku tal-UE għas-servizzi f’termini ta’ leġiżlazzjoni, ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali, l-istandards applikati u l-kummerċ estern.

Is-servizzi huma kruċjali għall-ekonomija tal-UE. Dawn jammontaw għal aktar minn 70 % tal-PDG tal-UE u għal sehem indaqs tal-impjieg tagħha.

Drittijiet tal-fornituri tal-UE

Jekk int fornitur Ewropew tas-servizzi, għandek id-dritt li

 • tistabbilixxi kumpanija f’pajjiż ieħor tal-UE

 • tipprovdi jew tirċievi servizzi f’pajjiż tal-UE li ma jkunx dak li fih tkun ġiet stabbilita l-impriża tiegħek

Il-bażi ġuridika tas-Suq Uniku tal-UE għas-Servizzi

X’inhi l-bażi legali għas-Suq Uniku Ewropew għas-Servizzi?

Id-Direttiva dwar is-Servizzi (2006/123/KE) tkopri l-biċċa l-kbira tas-setturi tas-servizzi inkluż il-bejgħ bl-imnut, it-turiżmu, il-kostruzzjoni u s-servizzi tan-negozju. Hija tirreferi għal servizzi nnegozjati bejn il-pajjiżi tal-UE, kif ukoll għal servizzi pprovduti f’wieħed mill-pajjiżi. Fil-qosor, id-Direttiva

 • tneħħi l-burokrazija żejda u tissimplifika r-regoli għall-istabbiliment ta’ fornituri tas-servizzi f’pajjiżhom u barra minn pajjiżhom
 • tissimplifika r-regoli għall-forniment transfruntier ta’ servizzi f’pajjiżi oħra tal-UE
 • tisħiħ tad-drittijiet tal-konsumaturi tas-servizzi
 • jiżgura aċċess eħfef għal firxa usa’ ta’ servizzi

Uża l-gwida ta’ malajr għad-Direttiva dwar is-Servizzi biex issib liema servizzi huma koperti, liema huma d-dispożizzjonijiet ewlenin u kif din hija ta’ benefiċċju għall-fornituri tas-servizzi u għar-riċevituri tas-servizzi.

Minbarra d-Direttiva dwar is-Servizzi, għadd ta’ liġijiet speċifiċi għas-settur jistabbilixxu r-regoli għas-servizzi finanzjarji, it-trasportit-telekomunikazzjonijietis-servizzi postali u x-xandir.

Rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali

Il-kwalifiki professjonali huma rikonoxxuti bejn il-pajjiżi tal-UE?

Iva, il-professjonisti fl-UE jistgħu jiċċaqalqu b’mod liberu lil hinn mill-fruntieri u jipprattikaw l-okkupazzjoni tagħhom jew jipprovdu servizzi barra minn pajjiżhom.

 • Id-Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali (2005/36/KE) tiffaċilita r-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali bejn il-pajjiżi tal-UE
 • hemm ukoll Direttivi speċifiċi għal avukati u ċerti professjonijiet oħra li jittrattaw l-istabbiliment f’pajjiż ieħor tal-UE u l-forniment transfruntier ta’ servizzi
 • Il-Karta Professjonali Ewropea hija proċedura diġitali għall-UE kollha għar-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali. Bħalissa hija disponibbli għall-infermiera tal-kura ġenerali, il-fiżjoterapisti, l-ispiżjara, l-aġenti tal-proprjetà immobbli u l-gwidi tal-muntanji
 • Il-bażi tad-dejta tal-professjonijiet regolati fiha informazzjoni dwar il-professjonijiet regolati, l-istatistika dwar il-professjonisti migranti, il-punti ta’ kuntatt u l-awtoritajiet nazzjonali fil-pajjiżi tal-UE, il-pajjiżi taż-ŻEE u l-Iżvizzera

Dwar is-suq uniku tal-UE għas-servizzi.

 

Il-Brexit

 • Hawnhekk tista’ ssib analiżi tal-konsegwenzi legali tal-ħruġ tar-Renju Unit fuq il-provvista ta’ servizzi u l-istazzjonar tal-ħaddiema
 • Tista’ tikkonsulta avviżi oħra ta’ gwida dwar l-impatt tal-ħruġ tar-Renju Unit — il-lista sħiħa hija disponibbli fuq is-sit web tal-UE dwar it-tħejjija għall-Brexit

Il-kummerċ estern

Il-ftehimiet kummerċjali bilaterali tal-UE ma’ pajjiżi terzi jwasslu għal ftuħ sinifikanti tas-suq għall-kummerċ fis-servizzi. Il-lista tal-ftehimiet kummerċjali hija disponibbli hawnhekk.

Sib informazzjoni dwar kummerċ f’servizzi fis-suq tiegħek ta’ interess.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr