Υπηρεσίες

Θέλετε να πωλείτε ή να αγοράζετε υπηρεσίες στην ΕΕ; Το τμήμα αυτό θα σας καθοδηγήσει μέσω των θεμελιωδών αρχών της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών της ΕΕ όσον αφορά τη νομοθεσία, την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, τα εφαρμοζόμενα πρότυπα και το εξωτερικό εμπόριο.

Οι υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της ΕΕ. Αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 70 % του ΑΕΠ της ΕΕ και ισότιμη συμμετοχή στην απασχόληση.

Δικαιώματα των προμηθευτών της ΕΕ

Εάν είστε πάροχος ευρωπαϊκών υπηρεσιών, έχετε το δικαίωμα

 • ίδρυση εταιρείας σε άλλη χώρα της ΕΕ

 • παροχή ή λήψη υπηρεσιών σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη χώρα όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή σας

Η νομική βάση για τις υπηρεσίες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ

Ποια είναι η νομική βάση για την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά υπηρεσιών;

Η οδηγία για τις υπηρεσίες (2006/123/ΕΚ) καλύπτει τους περισσότερους τομείς υπηρεσιών, όπως το λιανικό εμπόριο, τον τουρισμό, τις κατασκευές και τις επιχειρηματικές υπηρεσίες. Αναφέρεται σε υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, καθώς και σε υπηρεσίες που παρέχονται σε μία από τις χώρες. Εν ολίγοις, η οδηγία

 • καταργεί τη γραφειοκρατία και απλουστεύει τους κανόνες για την εγκατάσταση των παρόχων υπηρεσιών στη χώρα καταγωγής τους και στο εξωτερικό
 • απλουστεύει τους κανόνες για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών σε άλλες χώρες της ΕΕ
 • ενισχύει τα δικαιώματα των καταναλωτών υπηρεσιών
 • ευκολότερη πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών

Χρησιμοποιήστε τον σύντομο οδηγό για την οδηγία για τις υπηρεσίες για να βρείτε ποιες υπηρεσίες καλύπτονται, ποιες είναι οι κύριες διατάξεις και πώς ωφελεί τους παρόχους υπηρεσιών και τους αποδέκτες των υπηρεσιών.

Εκτός από την οδηγία για τις υπηρεσίες, ορισμένοι τομεακοί νόμοι ορίζουν τους κανόνες για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις μεταφορές, τιςτηλεπικοινωνίες, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τιςραδιοτηλεοπτικές εκπομπές.

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά προσόντα μεταξύ των χωρών της ΕΕ;

Ναι, οι επαγγελματίες στην ΕΕ μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα πέραν των συνόρων και να ασκούν το επάγγελμά τους ή να παρέχουν υπηρεσίες στο εξωτερικό.

 • Η οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα (2005/36/ΕΚ) διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των χωρών της ΕΕ
 • υπάρχουν επίσης ειδικές οδηγίες για τους δικηγόρους και ορισμένα άλλα επαγγέλματα που ασχολούνται με την εγκατάσταση σε άλλη χώρα της ΕΕ και τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών
 • Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα είναι μια ψηφιακή διαδικασία σε επίπεδο ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Επί του παρόντος είναι διαθέσιμος για νοσοκόμους γενικής περίθαλψης, φυσικοθεραπευτές, φαρμακοποιούς, κτηματομεσίτες και οδηγούς ορειβασίας
 • Η βάση δεδομένων για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, τις στατιστικές για τους επαγγελματίες που μεταναστεύουν, τα σημεία επαφής και τις εθνικές αρχές στις χώρες της ΕΕ, τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία.

Σχετικά με την ενιαία αγορά υπηρεσιών της ΕΕ.

 

Brexit

 • Στοσημείο αυτό θα βρείτε ανάλυση των νομικών συνεπειών της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την παροχή υπηρεσιών και την απόσπαση εργαζομένων.
 • Μπορείτε να συμβουλευθείτε άλλες οδηγίες σχετικά με τον αντίκτυπο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου — ο πλήρης κατάλογος είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΕ για την ετοιμότητα για το Brexit.

Εξωτερικό εμπόριο

Οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες οδηγούν σε σημαντικό άνοιγμα της αγοράς για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών. Ο κατάλογος των εμπορικών συμφωνιών διατίθεται εδώ.

Βρείτε πληροφορίες για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών στην αγορά σας.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις