Usluge

Želite li prodavati ili kupovati usluge u EU-u? Ovaj odjeljak usmjerit će vas prema temeljnim značajkama jedinstvenog tržišta EU-a za usluge u pogledu zakonodavstva, priznavanja stručnih kvalifikacija, primijenjenih standarda i vanjske trgovine.

Uslužni sektor ključan je za gospodarstvo EU-a Oni čine više od 70 % BDP-a EU-a i jednak udio u njegovu zapošljavanju.

Prava dobavljača iz EU-a

Ako ste europski pružatelj usluga, imate pravo na

 • osnivanje poduzeća u drugoj državi članici EU-a

 • pružati ili primati usluge u državi članici koja nije država članica u kojoj je sjedište vašeg poduzeća

Pravna osnova jedinstvenog tržišta usluga

Koja je pravna osnova za europsko jedinstveno tržište usluga?

Direktivom o uslugama (2006/123/EZ) obuhvaćena je većina uslužnih sektora, uključujući maloprodaju, turizam, građevinarstvo i poslovne usluge. Odnosi se na usluge kojima se trguje među državama članicama, kao i na usluge koje se pružaju u jednoj od zemalja. Ukratko, Direktiva

 • uklanja birokraciju i pojednostavljuje pravila za poslovni nastan pružatelja usluga u njihovoj matičnoj zemlji i u inozemstvu
 • pojednostavnjuju se pravila za prekogranično pružanje usluga u druge države članice EU-a
 • jača prava korisnika usluga
 • osigurava lakši pristup širem rasponu usluga

Koristite se brzim vodičem za Direktivu o uslugama kako biste pronašli koje su usluge obuhvaćene, koje su glavne odredbe i kako to koristi pružateljima i primateljima usluga.

Osim Direktive o uslugama, brojnim sektorskim zakonima utvrđuju se pravila za financijske usluge, prijevoz, telekomunikacije, poštanske usluge i radiodifuzijsko emitiranje.

Priznavanje stručnih kvalifikacija

Priznaju li se stručne kvalifikacije među državama članicama?

Da, stručnjaci u EU-u mogu se slobodno kretati preko granica i obavljati svoju djelatnost ili pružati usluge u inozemstvu.

 • Direktivom o stručnim kvalifikacijama (2005/36/EZ) olakšava se uzajamno priznavanje stručnih kvalifikacija među državama članicama EU-a
 • postoje i posebne direktive za odvjetnike i određene druge profesije koje se bave poslovnim nastanom u drugoj državi članici i prekograničnim pružanjem usluga.
 • Europska strukovna iskaznica digitalni je postupak za priznavanje stručnih kvalifikacija na razini EU-a. Trenutačno je dostupan za medicinske sestre za opću zdravstvenu njegu, fizioterapeute, farmaceute, posrednike za nekretnine i gorske vodiče
 • Baza podataka reguliranih profesija sadržava informacije o reguliranim profesijama, statističke podatke o osobama koje se bave migracijama, kontaktne točke i nacionalna tijela u državama članicama EU-a, državama EGP-a i Švicarskoj.

O jedinstvenom tržištu usluga EU-a.

 

Brexit

 • Ovdje možete pronaći analizu pravnih posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine na pružanje usluga i upućivanje radnika
 • Možete pogledati druge smjernice o učinku povlačenja Ujedinjene Kraljevine – potpuni popis dostupan je na internetskim stranicama EU-a o pripravnosti za Brexit

Vanjska trgovina

Bilateralni trgovinski sporazumi EU-a s trećim zemljama dovode do znatne otvorenosti tržišta za trgovinu uslugama. Popis trgovinskih sporazuma dostupan je ovdje.

Pronađite informacije o trgovini uslugama na vašem tržištu koje vas zanima.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice