Seirbhísí

An mian leat seirbhísí a dhíol nó a cheannach san Aontas Eorpach? Sa roinn seo treorófar thú trí bhunphrionsabail mhargadh aonair an Aontais do sheirbhísí i dtéarmaí reachtaíochta, aithint cáilíochtaí gairmiúla, caighdeáin fheidhmiúla agus trádáil sheachtrach.

Tá seirbhísí ríthábhachtach do gheilleagar an AE. Is ionann iad agus os cionn 70 % d’OTI an Aontais agus sciar cothrom dá fhostaíocht.

Cearta sholáthróirí an AE

Más soláthraí seirbhísí Eorpach thú, tá sé de cheart agat

 • gnólacht a bhunú i mBallstát eile

 • seirbhísí a chur ar fáil nó a fháil i dtír san Aontas nach í an tír í ina bhfuil do ghnó lonnaithe

Bunús dlí do Mhargadh Aonair an AE do Sheirbhísí

Cad é an bunús dlí atá leis an Margadh Aonair Eorpach do Sheirbhísí?

Cuimsíonn an Treoir um Sheirbhísí (2006/123/CE) formhór na n-earnálacha seirbhísí, lena n-áirítear seirbhísí miondíola, turasóireachta, tógála agus gnó. Tagraíonn sé do sheirbhísí a thrádáiltear idir tíortha an AE, agus do sheirbhísí a sholáthraítear laistigh de cheann amháin de na tíortha. I mbeagán focal, an Treoir

 • baintear an rómhaorlathas agus simplítear na rialacha maidir le soláthraithe seirbhíse a bhunú ina dtír féin agus thar lear
 • simplítear na rialacha maidir le soláthar trasteorann seirbhísí chuig Ballstáit eile
 • neartaítear cearta tomhaltóirí seirbhíse
 • áirithítear go mbeidh rochtain níos éasca ar réimse níos leithne seirbhísí

Úsáid an Treoir Thapa don Treoir um Sheirbhísí chun teacht ar cé na seirbhísí a chlúdaítear, cad iad na príomhfhorálacha agus conas a théann sé chun tairbhe do sholáthraithe seirbhísí agus d’fhaighteoirí seirbhísí.

Sa bhreis ar an Treoir um Sheirbhísí, leagann roinnt dlíthe a bhaineann go sonrach le hearnáil faoi leith síos na rialacha maidir le seirbhísí airgeadais, iompar, teileachumarsáid, seirbhísí poist agus craolachán.

Aitheantas do cháilíochtaí gairmiúla

An aithnítear cáilíochtaí gairmiúla idir na Ballstáit?

Is féidir. is féidir le gairmithe san Aontas gluaiseacht gan bhac thar theorainneacha agus a slí bheatha a chleachtadh nó seirbhísí a chur ar fáil thar lear.

 • Éascaíonn an Treoir um Cháilíochtaí Gairmiúla (2005/36/CE) aitheantas frithpháirteach cáilíochtaí gairmiúla idir na Ballstáit
 • tá Treoracha sonracha ann freisin do dhlíodóirí agus do ghairmeacha áirithe eile a bhíonn ag déileáil le bunaíocht i dtír eile san AE agus le soláthar trasteorann seirbhísí.
 • Is nós imeachta digiteach ar fud an Aontais é an Cárta Eorpach Gairmiúil chun cáilíochtaí gairmiúla a aithint. Tá sé ar fáil faoi láthair le haghaidh altraí cúraim ghinearálta, fisiteiripeoirí, cógaiseoirí, gníomhairí eastáit réadaigh agus treoraithe sléibhe
 • Sa bhunachar sonraí de ghairmeacha rialáilte tá faisnéis faoi ghairmeacha rialáilte, staidreamh faoi ghairmithe imirce, pointí teagmhála agus údaráis náisiúnta i dtíortha AE, i dtíortha LEE agus san Eilvéis.

Eolas faoi mhargadh aonair an Aontais Eorpaigh do sheirbhísí.

 

Brexit

 • Tá anailís anseo ar na hiarmhairtí dlíthiúla a bhaineann le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ó thaobh seirbhísí a sholáthar agus oibrithe a phostú
 • Is féidir leat féachaint ar fhógraí treorach eile maidir leis an tionchar a bheidh ag tarraingt siar na Ríochta Aontaithe — tá an liosta iomlán ar fáil ar shuíomh gréasáin an Aontais maidir le hullmhacht i gcomhair Brexit

Trádáil sheachtrach

Le comhaontuithe trádála déthaobhacha an Aontais le tríú tíortha, cruthaítear oscailteacht shuntasach sa mhargadh don trádáil i seirbhísí. Tá liosta na gcomhaontuithe trádála le fáil anseo.

Faigh eolas faoi thrádáil seirbhísí i do mhargadh spéise.

Roinn an leathanach seo: