Palvelut

Haluatko myydä tai ostaa palveluja EU:ssa? Tässä osiossa esitellään EU:n palvelujen sisämarkkinoiden perusperiaatteita lainsäädännön, ammattipätevyyden tunnustamisen, sovellettavien standardien ja ulkomaankaupan osalta.

Palveluala on ratkaisevan tärkeä EU:n taloudelle. Heidän osuutensa EU:n BKT:stä on yli 70 % ja heidän osuutensa EU:n työpaikoista on yhtä suuri.

EU:n toimittajien oikeudet

Jos olet eurooppalainen palveluntarjoaja, sinulla on oikeus

 • yrityksen perustaminen toiseen EU-maahan

 • tarjota tai vastaanottaa palveluja muussa EU-maassa kuin siinä, johon yritys on sijoittautunut

EU:n palvelujen sisämarkkinoiden oikeusperusta

Mikä on Euroopan palvelujen sisämarkkinoiden oikeusperusta?

Palveludirektiivi (2006/123/EY) kattaa useimmat palvelualat, kuten vähittäiskaupan, matkailun, rakentamisen ja liike-elämän palvelut. Sillä tarkoitetaan palveluja, joilla käydään kauppaa EU-maiden välillä, sekä palveluja, joita tarjotaan jossakin maassa. Lyhyesti sanottuna direktiivi

 • byrokratian karsiminen ja palveluntarjoajien sijoittautumista koskevien sääntöjen yksinkertaistaminen kotimaassa ja ulkomailla
 • yksinkertaistetaan sääntöjä, jotka koskevat rajatylittävää palvelujen tarjoamista muihin EU-maihin
 • vahvistetaan palvelujen kuluttajien oikeuksia
 • varmistaa laajemman palveluvalikoiman saatavuuden

Palveludirektiivin pikaoppaasta saa selville, mitkä palvelut kuuluvat direktiivin soveltamisalaan, mitkä ovat sen tärkeimmät säännökset ja miten se hyödyttää palveluntarjoajia ja palvelujen vastaanottajia.

Palveludirektiivin lisäksi useissa alakohtaisissa laeissa vahvistetaan rahoituspalveluja, liikennettä, televiestintää, postipalveluja ja radio- ja televisiotoimintaa koskevat säännöt.

Ammattipätevyyden tunnustaminen

Tunnustetaanko ammattipätevyys EU-maiden välillä?

Kyllä, ammattilaiset voivat EU:ssa liikkua vapaasti rajojen yli ja harjoittaa ammattiaan tai tarjota palveluja ulkomailla.

 • Ammattipätevyyden tunnustamisesta annettu direktiivi (2005/36/EY) helpottaa ammattipätevyyden vastavuoroista tunnustamista EU-maiden välillä.
 • lisäksi on annettu erityisdirektiivejä asianajajista ja tietyistä muista ammateista, jotka liittyvät sijoittautumiseen toiseen EU-maahan ja palvelujen rajatylittävään tarjontaan.
 • Eurooppalainen ammattikortti on EU:n laajuinen digitaalinen menettely ammattipätevyyden tunnustamiseksi. Se on tällä hetkellä tarkoitettu yleissairaanhoitajille, fysioterapeuteille, farmaseuteille, kiinteistönvälittäjille ja vuoristo-oppaille.
 • Säänneltyjen ammattien tietokanta sisältää tietoa säännellyistä ammateista, tilastoja muuttavista ammattilaisista, yhteyspisteistä ja kansallisista viranomaisista EU-maissa, ETA-maissa ja Sveitsissä.

Tietoa EU:n palvelujen sisämarkkinoista.

 

Brexit

 • Seuraavassa analysoidaan oikeudellisia seurauksia, joita Yhdistyneen kuningaskunnan erolla on palvelujen tarjoamiseen ja työntekijöiden lähettämiseen.
 • Voit tutustua muihin Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron vaikutuksia koskeviin ohjeisiin – täydellinen luettelo on saatavilla brexitiin valmistautumista käsittelevällä EU:n verkkosivustolla.

Ulkomaankauppa

EU:n kolmansien maiden kanssa tekemät kahdenväliset kauppasopimukset johtavat palvelumarkkinoiden merkittävään avoimuuteen. Luettelo kauppasopimuksista on saatavilla täällä.

Hae tietoa palvelukaupasta omilla markkinoillanne.

Jaa tämä sivu: