Positiiviset ja negatiiviset luettelot

Kauppasopimuksissa osapuolet voivat sisällyttää sitoumuksiaan ja poikkeuksiaan luetteloihinsa kahden eri menetelmän mukaisesti – käyttämällä positiiviluetteloa tai negatiiviluetteloa.

Tekniikan valinnalla ei kuitenkaan ole ratkaisevaa merkitystä kauppasopimuksessa annettujen sitoumusten laajuuden kannalta.

Positiiviluettelolla voidaan saavuttaa sama avaamis- tai suojausaste kuin negatiivisella listalla.

Positiiviluettelot

Kun kauppakumppani käyttää positiiviluetteloa, sen on lueteltava nimenomaisesti (”positiivisesti”) ne toimialat ja toimialojen osat, joilla se tekee markkinoillepääsyä ja kansallista kohtelua koskevia sitoumuksia. 

Toisessa vaiheessa kauppakumppani luettelee kaikki poikkeukset tai ehdot näistä sitoumuksista ja ilmoittaa markkinoillepääsyn ja/tai kansallisen kohtelun rajoitukset, joita se haluaa soveltaa.   

Negatiiviset luettelot

Kun kauppakumppanit käyttävät negatiiviluetteloa, niiden on käytävä läpi vain toinen vaihe. 

Niiden ei tarvitse luetella aloja, joiden osalta ne tekevät sitoumuksia. Kaikki alat tai toimialojen osat, joita ei ole lueteltu luettelossa, ovat oletusarvoisesti avoimia ulkomaisille palveluntarjoajille samoin edellytyksin kuin kotimaiset palveluntarjoajat. 

Osapuolet luettelevat ainoastaan ne toimialat tai toimialojen osat, joita ne rajoittavat tai sulkevat pois.

Mistä luettelot löytyvät sopimuksesta?

Kauppakumppanit käyttävät yleensä kahta eri liitettä kirjatakseen varaumansa negatiiviseen luetteloon

  • Liitteessä I luetellaan nimenomaisesti kaikki voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö, joka poikkeaa markkinoille pääsystä ja/tai kansallisesta kohtelusta.
  • Liitteessä II luetellaan toimialat ja toimialojen osat, joilla oikeus poiketa tulevaisuudessa markkinoillepääsystä ja/tai kansallisesta kohtelusta säilyy, myös tapauksissa, joissa ei tällä hetkellä ole olemassa toimenpiteitä.

EU on käyttänyt sekä negatiivisia luetteloita (esimerkiksi Kanadan ja Japanin kanssa tehdyissä sopimuksissa) että positiivisia luetteloita (Korean, Singaporen ja Vietnamin kanssa tehdyissä sopimuksissa).  

EU on myös hyväksynyt ns. hybridilähestymistavan käytön TISA-sopimuksessa. Lue lisää

Muut lausekkeet

Kauppakumppanit voivat myös ottaa käyttöön ns. standstill- ja/tai salpalausekkeita neuvotellessaan kauppasopimuksesta. 

Tällaiset lausekkeet tarjoavat mahdollisuuden ottaa tulevaisuudessa käyttöön markkinoille pääsyä koskevia rajoituksia tai syrjiviä toimenpiteitä.

Myös silloin, kun kauppasopimuksen osapuolet avaavat alan joko positiivisen tai negatiivisen luettelon kautta (ja ilman tai ilman pysähdystä tai salpaa), ne voivat silti pitää voimassa tai ottaa käyttöön syrjimätöntä lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi

  • potilaiden hoitovaatimukset
  • pankkien pääomavaatimukset
  • tiettyjen ammattien pätevyysvaatimukset
  • yleispalveluvelvoitteet (esim. postialalla)
Jaa tämä sivu: