Usein kysyttyä:

Mikä on velvollisuus maksaa eu:ssa kehitettyjen, kolmanteen maahan vietyjen ja sen jälkeen esimerkiksi vaatteiden, polkupyörien ja takaisin eu:hun tuotujen palvelujen, kuten insinööri-, kehitys-, taide- tai muotoilupalvelujen arvosta?

Tuotteesta, joka on tuotettu EU:n ulkopuolella eu:ssa kehitetyn teknisen hankkeen tai muunlaisen suunnittelun (esim. eu:ssa suunniteltujen mutta kolmannessa maassa valmistettujen vaatteiden) perusteella, ei kanneta veroa eu:ssa suoritettujen palvelujen arvosta. Edellytyksenä on, että tällainen suunnittelu-, suunnittelu- tai kehittämishanke on välttämätön tuotteen valmistamiseksi. Tulli kannetaan tuodun tuotteen tullausarvon perusteella, lukuun ottamatta eu:ssa tuotetun palvelun arvoa. Jos tällaiset palvelut suoritettaisiin EU:n ulkopuolella, tavaroiden tullausarvoon olisi sisällytettävä kyseisten palvelujen arvo (ks. unionin tullikoodeksin 71 artiklan 1 kohdan b alakohdan iv alakohta).

Tarkempia tietoja tullausarvon laskemisesta tällaisissa tapauksissa saa tullitoimipaikastasi tai Euroopan tulliarviointikokoelmasta ( European Customs Value Compendium).

Jaa tämä sivu: