Tjenesteydelser

Ønsker du at sælge eller købe tjenesteydelser i EU? Dette afsnit vil fungere som rettesnor for dig gennem de grundlæggende elementer i EU's indre marked for tjenesteydelser med hensyn til lovgivning, anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, anvendte standarder og ekstern handel.

Tjenesteydelser er afgørende for EU's økonomi. De tegner sig for over 70 % af EU's BNP og for en lige andel af beskæftigelsen.

EU-leverandørers rettigheder

Hvis du er en europæisk tjenesteyder, har du ret til

 • etablering af virksomhed i et andet EU-land

 • levere eller modtage tjenesteydelser i et andet EU-land end det, hvor de er etableret

EU's retsgrundlag for det indre marked for tjenesteydelser

Hvad er retsgrundlaget for det europæiske indre marked for tjenesteydelser?

Servicedirektivet (2006/123/EF) omfatter de fleste tjenesteydelser inden for detailhandel, turisme, byggeri og erhvervstjenester. Den vedrører tjenesteydelser, der handles mellem EU-lande, samt tjenester, der leveres inden for et af landene. Kort sagt: direktivet

 • fjerner bureaukrati og forenkler reglerne for tjenesteyderes etablering i hjemlandet og i udlandet
 • forenkler reglerne for grænseoverskridende levering af tjenesteydelser til andre EU-lande
 • styrker tjenesteforbrugernes rettigheder
 • sikrer lettere adgang til en bredere vifte af tjenester

Brug den hurtige vejledning til servicedirektivet for at finde ud af, hvilke tjenester der er omfattet, hvilke bestemmelser der er de vigtigste, og hvordan de kommer tjenesteydere og tjenestemodtagere til gode.

Ud over servicedirektivet fastsætter en række sektorspecifikke love regler for finansielle tjenesteydelser, transport, telekommunikationposttjenester og radio- og tv-virksomhed.

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Anerkendes erhvervsmæssige kvalifikationer mellem EU-landene?

Ja, erhvervsudøvere i EU kan bevæge sig frit på tværs af grænser og udøve deres erhverv eller levere tjenesteydelser i udlandet.

 • Direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (2005/36/EF) letter den gensidige anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer mellem EU-landene
 • der findes også særlige direktiver for advokater og visse andre erhverv, der beskæftiger sig med etablering i et andet EU-land, og om grænseoverskridende tjenesteydelser.
 • Det europæiske erhvervspas er en digital procedure for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i hele EU. Den findes i øjeblikket for sygeplejersker, fysioterapeuter, farmaceuter, ejendomsmæglere og bjergførere.
 • Databasen over lovregulerede erhverv indeholder oplysninger om lovregulerede erhverv, statistikker over migrerende erhvervsudøvere, kontaktpunkter og nationale myndigheder i EU-landene, EØS-landene og Schweiz.

Om EU's indre marked for tjenesteydelser.

 

Brexit

 • Her kan du finde en analyse af de juridiske konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af arbejdet med tjenesteydelser og udstationering af arbejdstagere.
 • Du kan læse andre vejledninger om konsekvenserne af UK's udtræden — den fuldstændige liste findes på EU's websted om brexitforberedelserne

Udenrigshandel

EU's bilaterale handelsaftaler med tredjelande fører til en betydelig åbenhed på markedet for handel med tjenesteydelser. Listen over handelsaftaler kan findes her.

Find oplysninger om handel med tjenesteydelser på det relevante marked.

Del denne side: