Lægemidler og kosmetiske produkter

Denne side tjener kun som referencedokument for produktkrav i hele EU. Der kan gælde yderligere krav afhængigt af bestemmelseslandet i EU. For nærmere oplysninger henvises til Min handelsassistent.

Bemærk venligst, at der på denne side findes en generel beskrivelse af hver overskrift på alle EU-sprog. Oplysningerne findes dog kun på engelsk.

Import- og markedsføringskrav for humanmedicinske lægemidler

Lægemidler skal opfylde de obligatoriske betingelser, der henvises til import og markedsføringstilladelse, mærkning og lægemiddelovervågning.

 

Import- og markedsføringskrav for veterinærlægemidler

Veterinærlægemidler skal opfylde visse betingelser vedrørende import og markedsføringstilladelse, mærkning og lægemiddelovervågning.

 

Importkrav for virksomme lægemidler

Virksomme stoffer, der er beregnet til at blive anvendt som råvarer til fremstilling af lægemidler, kan kun importeres af registrerede godkendte operatører i den importerende medlemsstat.

 

Import- og markedsføringskrav for kosmetiske produkter

Kosmetiske produkter er underlagt krav til sammensætning, emballering, mærkning og oplysninger med henblik på markedsføring.

 
Del denne side:

Genveje