Lægemidler og kosmetiske produkter

Denne side fungerer kun som referencedokument for EU-dækkende produktkrav. Der kan gælde yderligere krav afhængigt af bestemmelseslandet i EU. Der henvises til Min handelsassistent for fuldstændige oplysninger.

Vær opmærksom på, at der på denne side findes en generel beskrivelse af hver overskrift på alle EU-sprog. Oplysningerne findes dog kun på engelsk.

Krav til import og markedsføring af humanmedicinske lægemidler

Lægemidlerne skal opfylde de obligatoriske betingelser for importtilladelse, markedsføringstilladelse, mærkning og lægemiddelovervågning.

 

Krav til import og markedsføring af veterinærlægemidler

Veterinærlægemidler skal opfylde visse betingelser vedrørende import og markedsføringstilladelse, mærkning og lægemiddelovervågning.

 

Importkrav for virksomme lægemidler

Virksomme stoffer, der er bestemt til at blive anvendt som råvarer til fremstilling af lægemidler, kan kun importeres af registrerede godkendte erhvervsdrivende i importmedlemsstaten.

 

Krav til import og markedsføring af kosmetiske produkter

Kosmetiske produkter er underlagt krav om sammensætning, emballering, mærkning og oplysning for at kunne markedsføres.

 
Del denne side: