Investeringstyper

Der er to typer udenlandske investeringer

  • udenlandske direkte investeringer
  • ikke-direkte investeringer (porteføljeinvesteringer)

Udenlandske direkte investeringer finder sted, når en virksomhed, et multinationalt selskab eller en enkeltperson fra et land investerer i et andet lands aktiver eller investerer i sine selskaber. Den tager normalt form af erhvervelse af en andel i en eksisterende virksomhed i det udenlandske land eller oprettelse af et datterselskab med henblik på at udvide driften af et eksisterende foretagende i det pågældende land.

Udenlandske direkte investeringer kan antage to forskellige former: Greenfield eller fusioner og overtagelser (M & As).

  • Investeringer i nye virksomheder indebærer oprettelse af et nyt selskab eller etablering af anlæg i udlandet. En "greenfield" -investering er en form for markedsadgang, som normalt anvendes, når en virksomhed ønsker at opnå den højeste grad af kontrol over udenlandske aktiviteter.
  • Fusioner og erhvervelser er ensbetydende med at overdrage ejendomsretten til eksisterende aktiver til en ejer i udlandet. Ved en fusion sammenlægges to selskaber til én virksomhed, mens én virksomhed overtages af en anden virksomhed.

Ikke-direkte investeringer — også kaldet " udenlandske porteføljeinvesteringer" — finder sted, når selskaber, finansieringsinstitutter eller privatpersoner køber andele i selskaber på en udenlandsk fondsbørs. Denne type investering foretages ikke med henblik på at erhverve en kontrollerende andel i det udstedende selskab. Denne type investering er typisk kortsigtet og har til formål at drage fordel af gunstige ændringer i valutakurserne eller at opnå kortsigtede gevinster på renteforskelle. Den giver investorerne mulighed for at diversificere deres porteføljer og forvalte den dermed forbundne risiko bedre.

Udenlandske porteføljeinvesteringer kan også bidrage til at styrke de indenlandske kapitalmarkeder ved at øge likviditeten og bidrage til at forbedre deres funktion. Dette vil igen føre til en optimal allokering af kapital og ressourcer i den indenlandske økonomi. For en ny vækstøkonomi kan udenlandske porteføljeinvesteringer vise sig at være en betydelig bidragyder til dens udvikling og dermed skabe betydelig velstand.

Del denne side: