Andre certificeringer

Denne side fungerer kun som referencedokument for EU-dækkende produktkrav. Der kan gælde yderligere krav afhængigt af bestemmelseslandet i EU. Der henvises til Min handelsassistent for fuldstændige oplysninger.

Vær opmærksom på, at der på denne side findes en generel beskrivelse af hver overskrift på alle EU-sprog. Oplysningerne findes dog kun på engelsk.

Importrestriktioner for uslebne diamanter (Kimberley-ordningen)

Kimberley-processens certificeringsordning har til formål at forhindre handel med diamanter i at finansiere væbnede konflikter, oprørsbevægelsers aktiviteter og ulovlig våbenhandel. Import af uslebne diamanter er omfattet af en certificerings- og kontrolordning.

 

Forbud mod indførsel af pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår

Markedsføring og import til eller eksport fra EU af pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår, er forbudt

 
Del denne side: