"bordet fanger" -bordet

I en "bordet fanger" forpligter parterne i en handelsaftale sig til at opretholde eventuelle yderligere åbninger på deres respektive markeder, som de ensidigt kan beslutte. En sådan åbning ville være "låst", dvs. at der ikke kan ske tilbageskridt.

Eksempel: hvis en part i en handelsaftale forpligter sig til ensidigt at tillade 30 % udenlandsk ejerskab i indenlandske selskaber og senere beslutter ensidigt at tillade 40 %, kan parten ikke trække sig tilbage fra 40 % udenlandsk ejerskab.

Da forpligtelserne normalt afspejler de eksisterende niveauer af åbenhed på markedet, sikrer en "bordet fanger" -klausul, at en frihandelsaftale er fremsynet og er ajourført ved at opfange den ensidige liberalisering, som den anden part måtte foretage i fremtiden.

Del denne side: