Tilgængelighedserklæring

Denne erklæring gælder for indhold, der offentliggøres under URL'en: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets

Den finder ikke anvendelse på andet indhold eller websteder, der offentliggøres på nogen af underdomænerne. Disse websteder og indholdet på dem har deres egne specifikke tilgængelighedserklæringer.

Dette websted forvaltes af GD for Handel, kontor F1 "Det fælles kontaktpunkt for håndhævelse, markedsadgang og SMV'er". Det er udformet til at blive anvendt af så mange mennesker som muligt, herunder personer med handicap.

Du skal kunne:

 • zoome op til 200 % uden problemer
 • navigere rundt på det meste af webstedet kun ved brug af tastaturet
 • navigere rundt på det meste af webstedet ved hjælp af en moderne skærmlæser og talegenkendelsessoftware (på din computer eller telefon)

Dette websted er udformet, så det er i overensstemmelse med den tekniske standard for websteder og mobilapps, EN 301 549, v.3.2.1. Denne følger nøje niveau "AA" i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.1.

Overholdelsesstatus

Dette websted er i fuld overensstemmelse med den tekniske standard EN 301 549 v.3.2.1 og Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AA. Se ikketilgængeligt indhold for flere oplysninger.

Webstedet blev sidst testet den 19. april 2023.

Udarbejdelsen af denne erklæring

Denne erklæring blev gennemgået den 19. april 2023.

Evalueringen af webstedet Access2Markeders overholdelse af kravene i direktiv (EU) 2016/2102 blev foretaget med en selvevaluering foretaget af GD for Handel, kontor R3.

Feedback


Vi glæder os over din feedback om tilgængeligheden af webstedet Access2Markets. Fortæl os, hvis du støder på hindringer for tilgængeligheden:

 • E-mail: TRADE-SERVICE-DESK@ec.europa.eu
 • Feedbackformular: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form

Vi forsøger at reagere på feedback inden for 15 arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af forespørgslen i den ansvarlige afdeling i Kommissionen.

Kompatibilitet med browsere og hjælpeteknologier

Webstedet Access2Markets er udformet, så det er kompatibelt med følgende kompenserende teknologier:

 • Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge
 • I kombination med de seneste udgaver af JAWS, NVDA og VoiceOver.

Tekniske specifikationer

Tilgængeligheden af webstedet Access2Markets afhænger af følgende teknologier for at kunne arbejde med den særlige kombination af webbrowser og eventuelle kompenserende teknologier eller plug-ins, der er installeret på din computer:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Ikketilgængeligt indhold

På trods af vores bedste indsats for at sikre tilgængeligheden af webstedet Access2Markets er vi klar over visse begrænsninger. Nedenfor gives en beskrivelse af kendte begrænsninger. Kontakt os, hvis du støder på et problem, der ikke er anført nedenfor.

Kendte begrænsninger for webstedet Access2Markets:

 1. Nogle dokumenter i PDF-format er ikke tilgængelige
 2. Nogle videoer indeholder ikke billedtekster
Del denne side:

Genveje