Sådan anvendes værktøjet til selvevaluering af oprindelsesregler (ROSA)

Sådan anvendes værktøjet til selvevaluering af oprindelsesregler (ROSA)

EU's verdensomspændende netværk af handelsaftaler sænker toldafgifterne eller fjerner dem helt.

For at kunne drage fordel af disse lavere eller ingen afgifter skal dit produkt overholde oprindelsesreglerne.

Rosa— værktøjet til selvevaluering af oprindelsesregler i Access2Markets — gør det muligt at kontrollere, om et produkt overholder oprindelsesreglerne og derfor er berettiget til præferencetoldbehandling i henhold til en bestemt EU-handelsaftale.

Rosa er en kvikskranke, hvor du kan kende oprindelsesreglerne for dit produkt i de fleste EU-handelsaftaler.

Rosaer gratis og let at bruge! Fra i dag findes frihandelsaftalen mellem EU og Canada (CETA), handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige, frihandelsaftalen mellem EU og Japan samt den generelle toldpræferenceordning på alle EU-sprog (maskinoversat fra den originale engelske udgave). Alle frihandelsaftaler vil gradvist blive oversat til alle EU-sprog.

Hvad er ROSA?

Selvevalueringsværktøjet for oprindelsesregler (ROSA) vejleder virksomhederne i alle de oprindelsesregler, der gælder for deres produkter i en bestemt handelsaftale. Den gør det muligt for dem ved at besvare enkle spørgsmål at foretage en selvevaluering for at fastslå, om deres produkt er i overensstemmelse med disse regler og derfor kan være berettiget til præferencetoldbehandling. Der findes klare forklaringer, eksempler og links til de relevante retsakter gennem hele værktøjet.

For at gøre livet lettere for virksomhederne forklarer ROSA det oprindelsesbevis, der skal udfærdiges for at opnå toldpræferencer.

Hvordan fungerer det?

Gå til Min Handelsassistent og angiv

 • produktet
 • eksportlandet
 • importlandet
 • klik på selvevaluering af oprindelsesregler (ROSA) i menuen til venstre for at få adgang til værktøjet

Rosa giver dig

 • et trin-for-trin-værktøj med skræddersyede spørgsmål, der kan hjælpe dig med at vurdere dit produkts oprindelse ved hjælp af et par klik
 • detaljerede oplysninger om, hvordan du korrekt dokumenterer dit produkts oprindelse i henhold til hver aftale
 • forklaringer af krav og udtryk vedrørende oprindelsesregler
 • praktiske eksempler
 • direkte adgang til retsakter
 • en skræddersyet selvevalueringsrapport baseret på dine svar
 • en oversigt over procedurerne for oprindelsesregler
 • alle oplysninger er specifikke for den specifikke handelsaftale, du har valgt, og dit produkt

Samarbejd direkte med dine leverandører

Du kan videresende ROSA til dine leverandører for at hjælpe dem med at:

 • tjekke oprindelsesregler
 • udfylde leverandørerklæringen korrekt.

Sammenlign regler på tværs af flere markeder

Du kan også sammenligne produktspecifikke regler i forskellige EU-handelsaftaler.

Generelle oplysninger om oprindelsesregler

For at finde generelle oplysninger om oprindelsesreglerne og oprindelsesprocedurerne kan du se den hurtige vejledning — hvordan man arbejder med oprindelsesreglerne.

Hvis du ønsker generelle oplysninger om oprindelsesreglerne i en specifik aftale, kan du læse afsnittet om markeder — EU's handelsaftaler, herunder deres oprindelsesregler og procedurer.

For at forstå den grundlæggende terminologi og de grundlæggende begreber indeholder vores ordliste definitioner af de nøglebegreber, du har brug for at vide for at forstå reglerne, såsom "Wholly made", "Cumulation", Tolerance osv.

Del denne side: