Offentlige kontrakter uden for EU

EU slår til lyd for åbne internationale markeder for offentlige indkøb

EU har indgået mange internationale aftaler med det formål at sikre EU-virksomheders adgang til internationale markeder for offentlige indkøb. Den vigtigste af disse er WTO's plurilaterale aftale om offentlige indkøb (GPA).

WTO's plurilaterale aftale om offentlige indkøb fra 2012 (GPA)

EU-landene har tilsluttet sig WTO-aftalen om offentlige indkøb (GPA). Dette er den vigtigste internationale aftale om offentlige indkøb. Den er plurilateral, fordi ikke alle WTO-medlemmer er tiltrådt.

De øvrige 19 lande i GPA er: 

Armenien, Australien, Canada, Kinesisk Taipei, Hongkong (Kina), Island, Israel, Japan, Liechtenstein, Montenegro, Moldova, Nederlandene for så vidt angår Aruba, Norge, New Zealand, Sydkorea, Singapore, Schweiz, Ukraine og USA.

Andre WTO-medlemmer forhandler om tiltrædelse af GPA.

GPA består af to hovedelementer

Læs mere om udbudsmuligheder via WTO's integrerede portal for adgang til oplysninger om offentlige indkøb (e-GPA).

Dette giver oplysninger om dækning, herunder om de gældende tærskler, der angiver den værdi, over hvilken GPA-reglerne finder anvendelse.

  • oversigt over WTO's aftale om offentlige indkøb

Bilaterale handelsaftaler

Ud over GPA sikrer EU forretningsmuligheder for europæiske virksomheder gennem sine handelsaftaler. Mange bilaterale handelsaftaler indeholder detaljerede kapitler om offentlige indkøb, hvorigennem parterne gensidigt åbner deres markeder for offentlige indkøb.

I nogle tilfælde, hvor den anden part allerede er part i GPA-aftalen, indeholder disse bilaterale aftaler forpligtelser, der rækker ud over forpligtelserne i GPA-aftalen.

I andre tilfælde udgør disse bilaterale aftaler det unikke gensidige tilsagn om gensidig åbning af markederne for offentlige indkøb.

 

Bemærk dog, at selv om der ikke er indgået forpligtelser for en given udbudsprocedure, kan en EU-virksomhed stadig beslutte at afgive et tilbud.

Manglen på en forpligtelse betyder kun, at EU-virksomheden ikke har ret til at deltage i proceduren på lige fod med indenlandske tilbudsgivere, men det forhindrer normalt ikke den ordregivende myndighed i at modtage og overveje tilbud fra eller tildele en kontrakt til en EU-leverandør.

Læs mere om offentlige indkøb i EU's handelsaftaler:

Vurdere din berettigelse til at deltage i et udenlandsk offentligt udbud

For at finde ud af, om du har ret til at deltage i et givet offentligt udbud uden for EU, kan du bruge Access2Procurement tool.

Access2Procurement har til formål at hjælpe europæiske virksomheder med at vurdere, om de har ret til at deltage i et offentligt udbud uden for EU. Vurderingen kræver, at brugeren indlæser oplysninger, der normalt findes i udbudsbekendtgørelsen: Ordregiveren, genstanden for og den anslåede værdi af udbuddet.

Som pilotprojekt giver værktøjet i øjeblikket mulighed for at vurdere offentlige udbud fra Canada (baseret på både GPA og den bilaterale CETA). Det næste land, der skal dækkes, vil være Japan. Flere lande vil blive integreret i værktøjet, når tiden er inde.

Access2Indkøb

Del denne side:

Genveje