Offentlige kontrakter uden for EU

EU går ind for åbne internationale markeder for offentlige indkøb

 EU har indgået mange internationale aftaler med det formål at sikre adgang til internationale markeder for offentlige indkøb for EU-virksomheder. Den vigtigste af disse er den plurilaterale WTO-aftale om offentlige indkøb (GPA).

WTO's plurilaterale aftale om offentlige indkøb (GPA) fra 2012

EU-landene har tilsluttet sig WTO-aftalen om offentlige indkøb (GPA). Dette er den vigtigste internationale aftale om offentlige indkøb. Det er plurilateral, fordi ikke alle WTO-medlemmer har tilsluttet sig.

De øvrige 19 lande i GPA er: 

Armenien, Australien, Canada, Kinesisk Taipei, Hongkong (Kina), Island, Israel, Japan, Liechtenstein, Montenegro, Moldova, Nederlandene for så vidt angår Aruba, Norge, New Zealand, Sydkorea, Singapore, Schweiz, Ukraine og USA.

Andre WTO-medlemmer forhandler om tiltrædelse af GPA.

GPA'en har to hovedelementer

Læs mere om udbudsmuligheder via WTO's integrerede portal for markedsoplysninger om offentlige udbud (e-GPA).

Dette giver oplysninger om dækning, herunder om de gældende tærskler, der angiver den værdi, over hvilken GPA-reglerne finder anvendelse.

  • oversigt over WTO-aftalen om offentlige indkøb

Bilaterale handelsaftaler

Ud over GPA sikrer EU gennem sine handelsaftaler forretningsmuligheder for europæiske virksomheder. Mange bilaterale handelsaftaler indeholder udførlige kapitler om offentlige udbud, hvorigennem parterne gensidigt åbner deres markeder for offentlige indkøb.

I nogle tilfælde, hvor den anden part allerede er part i GPA-aftalen, indeholder disse bilaterale aftaler forpligtelser, der rækker ud over forpligtelserne i GPA-aftalen.

I andre tilfælde udgør disse bilaterale aftaler den unikke gensidige forpligtelse i forbindelse med den gensidige åbning af markederne for offentlige indkøb.

 

Det skal dog bemærkes, at selv om der ikke er nogen forpligtelse i forbindelse med en given udbudsprocedure, kan en EU-virksomhed stadig beslutte at afgive tilbud.

Fraværet af et tilsagn betyder kun, at EU-virksomheden ikke har ret til at deltage i proceduren på lige fod med indenlandske tilbudsgivere, men det forhindrer normalt ikke den ordregivende myndighed i at modtage og overveje tilbud fra eller tildele en kontrakt til en EU-leverandør.

Læs mere om offentlige indkøb i EU's handelsaftaler:

Vurdere din berettigelse til at deltage i et udenlandsk offentligt udbud

Du kan finde ud af, om du har ret til at deltage i et givet offentligt udbud uden for EU, ved hjælp af værktøjet My Trade Assistant for Procurement.

Min handelsassistent for udbud har til formål at hjælpe europæiske virksomheder med at vurdere, om de har ret til at deltage i et offentligt udbud uden for EU. Vurderingen kræver input fra brugeren af oplysninger, der normalt er indeholdt i udbudsbekendtgørelsen: ordregiveren, genstanden og den anslåede værdi af udbuddet.

Som pilotprojekt giver værktøjet i øjeblikket mulighed for at vurdere offentlige udbud fra Canada (baseret på både GPA og den bilaterale CETA). Det næste land, der vil blive omfattet, vil være Japan. Yderligere lande vil blive integreret i værktøjet, når tiden er inde.

Min handelsassistent for offentlige indkøb

Del denne side:

Genveje