Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Spørgsmål og svar:

Anvendes der punktafgifter på EU eller på nationalt plan?

Punktafgifter anvendes på nationalt plan og betales ved overgang til forbrug. Hvis produktet indføres i et EU-land, men transporteres til og leveres til et andet EU-land, skal der betales punktafgifter i det EU-land, hvor produkterne til sidst vil blive forbrugt eller brugt.

Share this page:

Genveje